NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Vũ Hải Biên Acc#00760 97.200CARD
Nguyen Kayn Acc#22130 70.000CARD
Nguyen Kayn Acc#22251 90.000CARD
Trieu Nhat Acc#22048 500.000CARD
Khánh AD Acc#21841 400.000CARD
Hiep Vu Acc#22473 190.000CARD
Lung Lẳng Trẻo Acc#00703 23.760CARD
Toàn Nguyễn Acc#22142 70.000CARD
Nguyễn Hoàng Duy Tân Acc#15299 500.000CARD
Tan Nguyen Acc#22159 80.000CARD
Khánh Duy Acc#22520 380.000CARD
hoangnhutanh Acc#22114 80.000CARD
Đỗ Hoàng Acc#22123 70.000CARD
Sỉ Tùng Acc#17157 240.000CARD
Lâm trần Acc#22604 580.000CARD
Lê Quốc Vũ Acc#22147 70.000CARD
hoangnhutanh Acc#22140 80.000CARD
Long Phi Acc#19674 100.000CARD
Bùi Văn Hạnh Acc#22606 500.000CARD
Hoàn Văn Acc#22409 140.000CARD

Video hướng dẫn

ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Mã số Acc # 22346

 • Khung: Không Khung
 • Tướng: 22
 • Skin: 16
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
110.000CARD 90.000ATM
 • Tướng: 22
 • Skin: 16
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 22332

 • Khung: Không Khung
 • Tướng: 31
 • Skin: 14
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
110.000CARD 90.000ATM
 • Tướng: 31
 • Skin: 14
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 22316

 • Khung: Không Khung
 • Tướng: 30
 • Skin: 14
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
110.000CARD 90.000ATM
 • Tướng: 30
 • Skin: 14
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 22303

 • Khung: Không Khung
 • Tướng: 32
 • Skin: 13
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
110.000CARD 90.000ATM
 • Tướng: 32
 • Skin: 13
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 22302

 • Khung: Không Khung
 • Tướng: 33
 • Skin: 13
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
110.000CARD 90.000ATM
 • Tướng: 33
 • Skin: 13
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 22301

 • Khung: Không Khung
 • Tướng: 32
 • Skin: 15
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
110.000CARD 90.000ATM
 • Tướng: 32
 • Skin: 15
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 22299

 • Khung: Không Khung
 • Tướng: 36
 • Skin: 13
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
110.000CARD 90.000ATM
 • Tướng: 36
 • Skin: 13
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 22297

 • Khung: Không Khung
 • Tướng: 32
 • Skin: 13
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
110.000CARD 90.000ATM
 • Tướng: 32
 • Skin: 13
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2
Chát Với Admin Hỗ Trợ