NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Huỳnh Đức Acc#02855 86.400CARD
Huỳnh Đức Acc#02769 79.200CARD
dang phong Acc#15551 500.000CARD
trịnh thường Acc#18789 300.000CARD
0348654176 Acc#00958 93.600CARD
Huỳnh Đức Acc#14962 180.000CARD
huuloi Acc#04435 86.400CARD
Phong Acc#03131 115.200CARD
Huỳnh Đức Acc#19301 220.000CARD
Huynh Gia Huy Acc#15640 120.000CARD
dao quang duy Acc#01616 92.880CARD
duong113 Acc#00788 116.640CARD
LE THIEN THUAN Acc#05806 100.800CARD
NGUYEN KHA Acc#19189 200.000CARD
LE THIEN THUAN Acc#05021 79.200CARD
Huỳnh Đức Acc#00463 128.880CARD
Duong duc cuong Acc#22046 520.000CARD
Huỳnh Đức Acc#20185 140.000CARD
Sơn92 Acc#00961 86.400CARD
Huỳnh Đức Acc#16558 170.000CARD

Video hướng dẫn

ACC#19934

ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Mã số Acc # 19892

  • Khung: Không Khung
  • Tướng: 119
  • Skin: 45
  • Ngọc: 7
  • Số ĐT: Chưa kích hoạt
  • Email: Chưa kích hoạt
430.000CARD 350.000ATM
  • Tướng: 119
  • Skin: 45
  • Ngọc: 7
  • Rank: Đồng V
  • Khung Bạch Kim
  • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 16696

  • Khung: Không Khung
  • Tướng: 77
  • Skin: 58
  • Ngọc: 7
  • Số ĐT: Chưa kích hoạt
  • Email: Chưa kích hoạt
430.000CARD 350.000ATM
  • Tướng: 77
  • Skin: 58
  • Ngọc: 7
  • Rank: Đồng V
  • Khung Bạch Kim
  • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 20094

  • Khung:
  • Tướng: 98
  • Skin: 49
  • Ngọc: 7
  • Số ĐT: Chưa kích hoạt
  • Email: Chưa kích hoạt
420.000CARD 340.000ATM
  • Tướng: 98
  • Skin: 49
  • Ngọc: 7
  • Rank: Đồng V
  • Khung Bạch Kim
  • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 18793

  • Khung: Khung Vàng
  • Tướng: 97
  • Skin: 43
  • Ngọc: 6
  • Số ĐT: Chưa kích hoạt
  • Email: Chưa kích hoạt
420.000CARD 340.000ATM
  • Tướng: 97
  • Skin: 43
  • Ngọc: 6
  • Rank: Đồng V
  • Khung Bạch Kim
  • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 16492

  • Khung: Khung Bạc
  • Tướng: 115
  • Skin: 47
  • Ngọc: 8
  • Số ĐT: Chưa kích hoạt
  • Email: Chưa kích hoạt
420.000CARD 340.000ATM
  • Tướng: 115
  • Skin: 47
  • Ngọc: 8
  • Rank: Đồng V
  • Khung Bạch Kim
  • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 15739

  • Khung: Không Khung
  • Tướng: 91
  • Skin: 33
  • Ngọc: 7
  • Số ĐT: Chưa kích hoạt
  • Email: Chưa kích hoạt
420.000CARD 340.000ATM
  • Tướng: 91
  • Skin: 33
  • Ngọc: 7
  • Rank: Đồng V
  • Khung Bạch Kim
  • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 15635

  • Khung: Khung Bạc
  • Tướng: 105
  • Skin: 42
  • Ngọc: 8
  • Số ĐT: Chưa kích hoạt
  • Email: Chưa kích hoạt
420.000CARD 340.000ATM
  • Tướng: 105
  • Skin: 42
  • Ngọc: 8
  • Rank: Đồng V
  • Khung Bạch Kim
  • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 15626

  • Khung: Khung Vàng
  • Tướng: 73
  • Skin: 37
  • Ngọc: 5
  • Số ĐT: Chưa kích hoạt
  • Email: Chưa kích hoạt
420.000CARD 340.000ATM
  • Tướng: 73
  • Skin: 37
  • Ngọc: 5
  • Rank: Đồng V
  • Khung Bạch Kim
  • Số IP dư: 2
Chát Với Admin Hỗ Trợ