NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Phú Lê Acc#20941 10.000CARD
tanminhpq122 Acc#20525 190.000CARD
Lâm Hoàng Phúc Acc#20506 270.000CARD
Phạm Hữu Dũng Acc#20489 20.000CARD
Minh Meo Acc#20943 10.000CARD
Minh Meo Acc#19306 60.000CARD
Nguyễn Văn Lập Acc#17185 620.000CARD
Nhân Nhân Acc#17606 100.000CARD
Nguyễn Văn Lập Acc#19285 270.000CARD
Phan Ngọc Thuý Vyy Acc#20348 10.000CARD
Bin Acc#17545 20.000CARD
Đại Tướng Nhók Con Acc#20074 310.000CARD
Quang Hii Acc#20347 10.000CARD
Ta Ke Shi Acc#15250 1.600.000CARD
Quang Hii Acc#20355 10.000CARD
Quang Hii Acc#20320 10.000CARD
Quang Hii Acc#20327 10.000CARD
Quang Hii Acc#20339 10.000CARD
Hồ Văn Quang Acc#20325 10.000CARD
Nguyễn Văn Lập Acc#20350 10.000CARD

Video hướng dẫn

ACC#13506

ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Mã số Acc # 15953

 • Khung:
 • Tướng: 145
 • Skin: 163
 • Ngọc: 10
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.300.000CARD 1.040.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 163
 • Ngọc: 10
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 14933

 • Khung: Khung Bạch Kim
 • Tướng: 145
 • Skin: 117
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.300.000CARD 1.040.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 117
 • Ngọc: 6
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 15310

 • Khung: Khung Bạch Kim
 • Tướng: 145
 • Skin: 109
 • Ngọc: 10
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.270.000CARD 1.020.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 109
 • Ngọc: 10
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 15304

 • Khung: Khung Vàng
 • Tướng: 145
 • Skin: 135
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.250.000CARD 1.000.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 135
 • Ngọc: 8
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 15303

 • Khung: Không Khung
 • Tướng: 145
 • Skin: 132
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.250.000CARD 1.000.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 132
 • Ngọc: 9
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 15261

 • Khung: Khung Bạch Kim
 • Tướng: 145
 • Skin: 132
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.250.000CARD 1.000.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 132
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 16446

 • Khung: Khung Bạch Kim
 • Tướng: 145
 • Skin: 138
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.200.000CARD 960.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 138
 • Ngọc: 8
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 16436

 • Khung: Khung Bạch Kim
 • Tướng: 145
 • Skin: 130
 • Ngọc: 15
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.200.000CARD 960.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 130
 • Ngọc: 15
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2
Chát Với Admin Hỗ Trợ