NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
thetao Acc#18806 400.000CARD
Theanh Tran Acc#16710 140.000CARD
Phương Trần Acc#19702 100.000CARD
Tiền Acc#21892 450.000CARD
Hieu Nguyen Acc#20585 35.000CARD
Người Ko Quen Acc#19556 300.000CARD
Le Hong Hung Acc#01015 46.800CARD
Phạm Chí Đại Acc#21872 350.000CARD
dragon Acc#21018 150.000CARD
Hồng Thái Acc#21897 560.000CARD
Viet Maii Acc#19749 100.000CARD
no name Acc#20530 400.000CARD
Hồng Thái Acc#17095 220.000CARD
Huy hảo Acc#20616 35.000CARD
Huy hảo Acc#20625 35.000CARD
Tai Acc#19764 100.000CARD
no name Acc#21820 1.500.000CARD
trung Acc#20559 35.000CARD
quaanminhvux Acc#19713 100.000CARD
linh nguyen Acc#20582 35.000CARD

Video hướng dẫn

ACC#12454

ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Mã số Acc # 21879

 • Khung: Không Khung
 • Tướng: 73
 • Skin: 25
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
220.000CARD 180.000ATM
 • Tướng: 73
 • Skin: 25
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 20497

 • Khung: Không Khung
 • Tướng: 73
 • Skin: 23
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
220.000CARD 180.000ATM
 • Tướng: 73
 • Skin: 23
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 20177

 • Khung:
 • Tướng: 61
 • Skin: 25
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
220.000CARD 180.000ATM
 • Tướng: 61
 • Skin: 25
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 19949

 • Khung: Không Khung
 • Tướng: 70
 • Skin: 23
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
220.000CARD 180.000ATM
 • Tướng: 70
 • Skin: 23
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 19523

 • Khung: Khung Bạc
 • Tướng: 68
 • Skin: 27
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
220.000CARD 180.000ATM
 • Tướng: 68
 • Skin: 27
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 19419

 • Khung: Không Khung
 • Tướng: 67
 • Skin: 23
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
220.000CARD 180.000ATM
 • Tướng: 67
 • Skin: 23
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 19301

 • Khung: Không Khung
 • Tướng: 54
 • Skin: 27
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
220.000CARD 180.000ATM
 • Tướng: 54
 • Skin: 27
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 18873

 • Khung: Không Khung
 • Tướng: 71
 • Skin: 25
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
220.000CARD 180.000ATM
 • Tướng: 71
 • Skin: 25
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2
Chát Với Admin Hỗ Trợ