NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
dinhtheanh Acc#00600 121.680CARD
Huỳnh Đức Acc#17070 170.000CARD
thanh tuan anh Acc#01621 79.200CARD
nguyenminh123 Acc#16191 150.000CARD
Huỳnh Đức Acc#16621 180.000CARD
vudung Acc#01194 74.880CARD
Huỳnh Đức Acc#15653 110.000CARD
nguyễn phúc hậu Acc#16744 170.000CARD
mui Acc#00837 115.200CARD
nguyentiendung Acc#00848 107.280CARD
Huỳnh Đức Acc#15908 150.000CARD
Trần Mạnh Duy Acc#01048 79.200CARD
nguyenminhkha Acc#15614 200.000CARD
Huỳnh Đức Acc#17204 110.000CARD
nguyen dung Acc#02922 72.000CARD
Huỳnh Đức Acc#16773 150.000CARD
heocot Acc#17322 150.000CARD
Huỳnh Đức Acc#16841 640.000CARD
Phước Thạnh Acc#20494 350.000CARD
ngotung123 Acc#21220 350.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 19977

Acc19977

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 93
 • Skin: 47
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
400.000CARD 320.000ATM
 • Tướng: 93
 • Skin: 47
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2737

Mã số Acc # 19949

Acc19949

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 70
 • Skin: 23
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
220.000CARD 180.000ATM
 • Tướng: 70
 • Skin: 23
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2719

Mã số Acc # 19934

Acc19934

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 72
 • Skin: 43
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
330.000CARD 270.000ATM
 • Tướng: 72
 • Skin: 43
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 361

Mã số Acc # 19900

Acc19000

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 94
 • Skin: 34
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
330.000CARD 270.000ATM
 • Tướng: 94
 • Skin: 34
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 958

Mã số Acc # 19892

Acc19892

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 119
 • Skin: 45
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
430.000CARD 350.000ATM
 • Tướng: 119
 • Skin: 45
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 5862

Mã số Acc # 19883

Acc19883

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 94
 • Skin: 40
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
360.000CARD 290.000ATM
 • Tướng: 94
 • Skin: 40
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3240

Mã số Acc # 19870

Acc19870

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 45
 • Skin: 19
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
160.000CARD 130.000ATM
 • Tướng: 45
 • Skin: 19
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2413

Mã số Acc # 19619

Acc19619

 • Rank: Bạc 2 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 84
 • Skin: 41
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
340.000CARD 280.000ATM
 • Tướng: 84
 • Skin: 41
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 2 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 3715

Mã số Acc # 19599

Acc19599

 • Rank: Bạc 2 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 62
 • Skin: 26
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
210.000CARD 170.000ATM
 • Tướng: 62
 • Skin: 26
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 2 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 8086

Mã số Acc # 19584

Acc19584

 • Rank: Bạc 3 mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 49
 • Skin: 27
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
210.000CARD 170.000ATM
 • Tướng: 49
 • Skin: 27
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 3 mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 762

Mã số Acc # 19580

Acc19580

 • Rank: Vàng 4 mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 85
 • Skin: 37
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
320.000CARD 260.000ATM
 • Tướng: 85
 • Skin: 37
 • Ngọc: 7
 • Rank: Vàng 4 mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 2953

Mã số Acc # 19578

Acc19578

 • Rank: Đồng 1 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 60
 • Skin: 33
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
260.000CARD 210.000ATM
 • Tướng: 60
 • Skin: 33
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 1 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 34

Mã số Acc # 19576

Acc19576

 • Rank: Bạc 3 mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 91
 • Skin: 34
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
320.000CARD 260.000ATM
 • Tướng: 91
 • Skin: 34
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 3 mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 867

Mã số Acc # 19575

Acc19575

 • Rank: Bạc 4 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 88
 • Skin: 29
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
270.000CARD 220.000ATM
 • Tướng: 88
 • Skin: 29
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 4 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 2483

Mã số Acc # 19571

Acc19571

 • Rank: Bạc 2 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 123
 • Skin: 50
 • Ngọc: 11
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
450.000CARD 360.000ATM
 • Tướng: 123
 • Skin: 50
 • Ngọc: 11
 • Rank: Bạc 2 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 204

Mã số Acc # 19565

Acc19565

 • Rank: Bạc 4 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 69
 • Skin: 29
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
250.000CARD 200.000ATM
 • Tướng: 69
 • Skin: 29
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 4 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 654

Mã số Acc # 19545

Acc19545

 • Rank: Bạc 4 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 61
 • Skin: 25
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
210.000CARD 170.000ATM
 • Tướng: 61
 • Skin: 25
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 4 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 217

Mã số Acc # 19523

Acc19523

 • Rank: Bạc 3 mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 68
 • Skin: 27
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
220.000CARD 180.000ATM
 • Tướng: 68
 • Skin: 27
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 3 mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 2379

Mã số Acc # 19522

Acc19522

 • Rank: Đồng 1 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 76
 • Skin: 34
 • Ngọc: 0
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
280.000CARD 230.000ATM
 • Tướng: 76
 • Skin: 34
 • Ngọc: 0
 • Rank: Đồng 1 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1830

Mã số Acc # 19491

Acc19491

 • Rank: Bạc 1 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 94
 • Skin: 34
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
310.000CARD 250.000ATM
 • Tướng: 94
 • Skin: 34
 • Ngọc: 8
 • Rank: Bạc 1 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 6745
Chát Với Admin Hỗ Trợ