NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Manh Pham Acc#20191 150.000CARD
ngô cường Acc#20363 10.000CARD
Lê Trường Acc#19489 190.000CARD
Huu Phuc Nguyen Acc#20361 10.000CARD
Nguyễn Cảnh Hoàng Acc#16740 60.000CARD
Nguyễn Văn Lập Acc#18823 190.000CARD
Lang Văn Thực Acc#20349 10.000CARD
Đoàn Nguyễn Acc#15438 70.000CARD
Quy Vo Acc#20324 10.000CARD
Quy Vo Acc#20362 10.000CARD
Anh Khoa Acc#17079 30.000CARD
Trùm Cà Khịa Acc#19605 540.000CARD
Thịnh Nguyễn Acc#20230 50.000CARD
Phước Nè Acc#20239 50.000CARD
Nhị Ca Acc#20364 10.000CARD
Nhị Ca Acc#20365 10.000CARD
Nhóc Con Acc#17174 1.200.000CARD
Hoang Trinh Acc#15821 70.000CARD
Hoàng Vũ Acc#19941 170.000CARD
Cồ ĐứcAnh Acc#20368 10.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 20194

Acc20194

 • Rank: Sắt 3 mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 57
 • Skin: 31
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
270.000CARD 220.000ATM
 • Tướng: 57
 • Skin: 31
 • Ngọc: 7
 • Rank: Sắt 3 mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1500

Mã số Acc # 20190

Acc20190

 • Rank: Sắt 3 mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 69
 • Skin: 25
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
230.000CARD 190.000ATM
 • Tướng: 69
 • Skin: 25
 • Ngọc: 7
 • Rank: Sắt 3 mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2310

Mã số Acc # 20185

Acc20185

 • Rank: Sắt 4 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 49
 • Skin: 14
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
140.000CARD 120.000ATM
 • Tướng: 49
 • Skin: 14
 • Ngọc: 7
 • Rank: Sắt 4 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 7229

Mã số Acc # 20181

Acc20181

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 56
 • Skin: 23
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
200.000CARD 160.000ATM
 • Tướng: 56
 • Skin: 23
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 163

Mã số Acc # 20180

Acc20180

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 67
 • Skin: 17
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
180.000CARD 150.000ATM
 • Tướng: 67
 • Skin: 17
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 8832

Mã số Acc # 20177

Acc20177

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 61
 • Skin: 25
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
220.000CARD 180.000ATM
 • Tướng: 61
 • Skin: 25
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1740

Mã số Acc # 20176

Acc20176

 • Rank: Sắt 4 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 46
 • Skin: 20
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
170.000CARD 140.000ATM
 • Tướng: 46
 • Skin: 20
 • Ngọc: 7
 • Rank: Sắt 4 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 5780

Mã số Acc # 20172

Acc20172

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 83
 • Skin: 32
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
300.000CARD 240.000ATM
 • Tướng: 83
 • Skin: 32
 • Ngọc: 6
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 419

Mã số Acc # 20170

Acc20170

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 49
 • Skin: 16
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
150.000CARD 120.000ATM
 • Tướng: 49
 • Skin: 16
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 5199

Mã số Acc # 20167

Acc20167

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 48
 • Skin: 26
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
230.000CARD 190.000ATM
 • Tướng: 48
 • Skin: 26
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2470

Mã số Acc # 20165

Acc20165

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 108
 • Skin: 47
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
440.000CARD 360.000ATM
 • Tướng: 108
 • Skin: 47
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 17701

Mã số Acc # 20164

Acc20164

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 93
 • Skin: 32
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
320.000CARD 260.000ATM
 • Tướng: 93
 • Skin: 32
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2134

Mã số Acc # 20163

Acc20163

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 55
 • Skin: 20
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
180.000CARD 150.000ATM
 • Tướng: 55
 • Skin: 20
 • Ngọc: 8
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 11758

Mã số Acc # 20162

Acc20162

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 84
 • Skin: 71
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
570.000CARD 460.000ATM
 • Tướng: 84
 • Skin: 71
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2522

Mã số Acc # 20155

Acc20155

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 65
 • Skin: 36
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
280.000CARD 230.000ATM
 • Tướng: 65
 • Skin: 36
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 500

Mã số Acc # 20153

Acc20153

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 104
 • Skin: 43
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
440.000CARD 360.000ATM
 • Tướng: 104
 • Skin: 43
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1539

Mã số Acc # 20149

Acc20149

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 92
 • Skin: 32
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
300.000CARD 240.000ATM
 • Tướng: 92
 • Skin: 32
 • Ngọc: 8
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2935

Mã số Acc # 20147

Acc20147

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 44
 • Skin: 26
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
210.000CARD 170.000ATM
 • Tướng: 44
 • Skin: 26
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1055

Mã số Acc # 20143

Acc20143

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 59
 • Skin: 22
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
190.000CARD 160.000ATM
 • Tướng: 59
 • Skin: 22
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2739

Mã số Acc # 20142

Acc20142

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 57
 • Skin: 36
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
290.000CARD 240.000ATM
 • Tướng: 57
 • Skin: 36
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 900
Chát Với Admin Hỗ Trợ