NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Hiếu Nguyễn Acc#19032 10.000CARD
Hiếu Nguyễn Acc#19223 190.000CARD
Nguyễn Hữu Lộc Acc#16664 100.000CARD
Đinh Gia Tuấn Acc#19178 20.000CARD
Vũ Thanh Nhân Acc#19201 55.000CARD
Nguyễn Xuân Dũng Acc#19182 20.000CARD
Huỳnh Ducc Thịnk Acc#19042 10.000CARD
Healer Jtr Acc#18131 50.000CARD
Cường Mạnh Acc#16790 130.000CARD
Healer Jtr Acc#18106 50.000CARD
ᴖᴥᴖ Acc#18865 230.000CARD
Ngô Nghĩa Toni Acc#15879 3.000.000CARD
Thiên Trần Acc#17582 50.000CARD
ᴖᴥᴖ Acc#18229 100.000CARD
Hoàng Phúc Acc#18092 50.000CARD
Quang Thiện Acc#19221 50.000CARD
Thành Nam Acc#15844 70.000CARD
Ngô Đức Mạnh Acc#18779 300.000CARD
Triệu Vỹ Acc#17921 50.000CARD
Lam159 Acc#16758 20.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 00273

Acc#273

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 58
 • Skin: 15
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
136.800CARD 110.000ATM
 • Tướng: 58
 • Skin: 15
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 4399

Mã số Acc # 00271

Acc#271

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 34
 • Skin: 13
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
108.000CARD 90.000ATM
 • Tướng: 34
 • Skin: 13
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2613

Mã số Acc # 00264

Acc#264

 • Rank: Chưa Ranh
 • Khung: Không
 • Tướng: 41
 • Skin: 16
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
133.200CARD 110.000ATM
 • Tướng: 41
 • Skin: 16
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Ranh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 6396

Mã số Acc # 00254

Acc#254

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 61
 • Skin: 15
 • Ngọc: 0
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
141.120CARD 120.000ATM
 • Tướng: 61
 • Skin: 15
 • Ngọc: 0
 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 9417

Mã số Acc # 00187

Acc#187

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 51
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
101.520CARD 90.000ATM
 • Tướng: 51
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 9244

Mã số Acc # 00171

Acc#171

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 35
 • Skin: 13
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
109.440CARD 90.000ATM
 • Tướng: 35
 • Skin: 13
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 5912

Mã số Acc # 00166

Acc#166

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 45
 • Skin: 11
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
100.800CARD 90.000ATM
 • Tướng: 45
 • Skin: 11
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3650

Mã số Acc # 00125

Acc#125

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 39
 • Skin: 13
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
112.320CARD 90.000ATM
 • Tướng: 39
 • Skin: 13
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 3566

Mã số Acc # 00118

Acc#106

 • Rank: Bạc 2
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 43
 • Skin: 15
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
128.160CARD 110.000ATM
 • Tướng: 43
 • Skin: 15
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạc 2
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 2379

Mã số Acc # 00082

Acc#70

 • Rank: Bạc 5
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 59
 • Skin: 11
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
113.760CARD 100.000ATM
 • Tướng: 59
 • Skin: 11
 • Ngọc: 4
 • Rank: Bạc 5
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 3520
Chát Với Admin Hỗ Trợ