NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Manh Pham Acc#20191 150.000CARD
ngô cường Acc#20363 10.000CARD
Lê Trường Acc#19489 190.000CARD
Huu Phuc Nguyen Acc#20361 10.000CARD
Nguyễn Cảnh Hoàng Acc#16740 60.000CARD
Nguyễn Văn Lập Acc#18823 190.000CARD
Lang Văn Thực Acc#20349 10.000CARD
Đoàn Nguyễn Acc#15438 70.000CARD
Quy Vo Acc#20324 10.000CARD
Quy Vo Acc#20362 10.000CARD
Anh Khoa Acc#17079 30.000CARD
Trùm Cà Khịa Acc#19605 540.000CARD
Thịnh Nguyễn Acc#20230 50.000CARD
Phước Nè Acc#20239 50.000CARD
Nhị Ca Acc#20364 10.000CARD
Nhị Ca Acc#20365 10.000CARD
Nhóc Con Acc#17174 1.200.000CARD
Hoang Trinh Acc#15821 70.000CARD
Hoàng Vũ Acc#19941 170.000CARD
Cồ ĐứcAnh Acc#20368 10.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 00325

Acc#325

 • Rank: Đồng 5
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 55
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
110.880CARD 90.000ATM
 • Tướng: 55
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 5
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 4247

Mã số Acc # 00321

Acc#321

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 46
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
91.440CARD 80.000ATM
 • Tướng: 46
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 5314

Mã số Acc # 00315

Acc#315

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 44
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
90.000CARD 80.000ATM
 • Tướng: 44
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 5541

Mã số Acc # 00310

Acc#310

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 31
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
100.080CARD 90.000ATM
 • Tướng: 31
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 5322

Mã số Acc # 00283

Acc#283

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 47
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
111.600CARD 90.000ATM
 • Tướng: 47
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 4031

Mã số Acc # 00282

Acc#282

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 59
 • Skin: 14
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
133.200CARD 110.000ATM
 • Tướng: 59
 • Skin: 14
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 734

Mã số Acc # 00276

Acc#276

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 40
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
93.600CARD 80.000ATM
 • Tướng: 40
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 562

Mã số Acc # 00274

Acc#274

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 30
 • Skin: 19
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
151.200CARD 130.000ATM
 • Tướng: 30
 • Skin: 19
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 4298

Mã số Acc # 00264

Acc#264

 • Rank: Chưa Ranh
 • Khung: Không
 • Tướng: 41
 • Skin: 16
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
133.200CARD 110.000ATM
 • Tướng: 41
 • Skin: 16
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Ranh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 6396

Mã số Acc # 00254

Acc#254

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 61
 • Skin: 15
 • Ngọc: 0
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
141.120CARD 120.000ATM
 • Tướng: 61
 • Skin: 15
 • Ngọc: 0
 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 9417

Mã số Acc # 00187

Acc#187

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 51
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
101.520CARD 90.000ATM
 • Tướng: 51
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 9244

Mã số Acc # 00171

Acc#171

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 35
 • Skin: 13
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
109.440CARD 90.000ATM
 • Tướng: 35
 • Skin: 13
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 5912

Mã số Acc # 00166

Acc#166

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 45
 • Skin: 11
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
100.800CARD 90.000ATM
 • Tướng: 45
 • Skin: 11
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3650

Mã số Acc # 00125

Acc#125

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 39
 • Skin: 13
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
112.320CARD 90.000ATM
 • Tướng: 39
 • Skin: 13
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 3566

Mã số Acc # 00118

Acc#106

 • Rank: Bạc 2
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 43
 • Skin: 15
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
128.160CARD 110.000ATM
 • Tướng: 43
 • Skin: 15
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạc 2
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 2379
Chát Với Admin Hỗ Trợ