NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Lê Phương Acc#22702 170.000CARD
Trần Phú Acc#22548 240.000CARD
Huỳnh Công Khanh Acc#17180 800.000CARD
Huỳnh Công Khanh Acc#22701 600.000CARD
Huỳnh Công Khanh Acc#22630 900.000CARD
Huỳnh Công Khanh Acc#22424 160.000CARD
Nguyễn Hoàng Quân Acc#22540 240.000CARD
Tony C Acc#22700 330.000CARD
pham viet tien Acc#00370 100.080CARD
Huỳnh Công Khanh Acc#22689 550.000CARD
Huỳnh Công Khanh Acc#22656 620.000CARD
Sỉ Tùng Acc#22437 170.000CARD
Huỳnh Công Khanh Acc#22699 100.000CARD
Huỳnh Công Khanh Acc#22690 600.000CARD
Trung Hậu Acc#17635 100.000CARD
Khải Dương Acc#17906 100.000CARD
Huỳnh Công Khanh Acc#22688 440.000CARD
Nguyễn Thành Vinh Acc#16329 250.000CARD
Hoàng Phúc Acc#17673 100.000CARD
Huỳnh Công Khanh Acc#22691 650.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 22721

Acc22721

 • Rank: Bạc 1 Mùa 11
 • Khung: vàng
 • Tướng: 154
 • Skin: 542
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
5.500.000CARD 4.400.000ATM
 • Tướng: 154
 • Skin: 542
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạc 1 Mùa 11
 • Khung: vàng
 • Số IP dư: 3560

Mã số Acc # 22720

Acc22720

 • Rank: Chưa Đấu ( mùa trước có rank )
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 154
 • Skin: 469
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
5.300.000CARD 4.240.000ATM
 • Tướng: 154
 • Skin: 469
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đấu ( mùa trước có rank )
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 13054

Mã số Acc # 22711

Acc22711

 • Rank: rank kc3 mùa 11
 • Khung: đồng
 • Tướng: 154
 • Skin: 104
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
700.000CARD 560.000ATM
 • Tướng: 154
 • Skin: 104
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank kc3 mùa 11
 • Khung: đồng
 • Số IP dư: 48827

Mã số Acc # 22707

Acc22707

 • Rank: rank bạch kim 3 mùa 11
 • Khung: bạch kim
 • Tướng: 135
 • Skin: 117
 • Ngọc: 0
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
850.000CARD 680.000ATM
 • Tướng: 135
 • Skin: 117
 • Ngọc: 0
 • Rank: rank bạch kim 3 mùa 11
 • Khung: bạch kim
 • Số IP dư: 12760

Mã số Acc # 22716

Acc22716

 • Rank: rank bk3 mùa 11
 • Khung: bạch kim
 • Tướng: 94
 • Skin: 63
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
500.000CARD 400.000ATM
 • Tướng: 94
 • Skin: 63
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank bk3 mùa 11
 • Khung: bạch kim
 • Số IP dư: 372

Mã số Acc # 22714

Acc22714

 • Rank: rank bạc 2 mùa 11
 • Khung: vàng
 • Tướng: 154
 • Skin: 68
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
500.000CARD 400.000ATM
 • Tướng: 154
 • Skin: 68
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank bạc 2 mùa 11
 • Khung: vàng
 • Số IP dư: 3496

Mã số Acc # 22713

Acc22713

 • Rank: rank bạc 3 mùa 11
 • Khung: vàng
 • Tướng: 125
 • Skin: 82
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
600.000CARD 480.000ATM
 • Tướng: 125
 • Skin: 82
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank bạc 3 mùa 11
 • Khung: vàng
 • Số IP dư: 659

Mã số Acc # 22712

Acc22712

 • Rank: rank đồng 4
 • Khung: không khung
 • Tướng: 133
 • Skin: 81
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
550.000CARD 440.000ATM
 • Tướng: 133
 • Skin: 81
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank đồng 4
 • Khung: không khung
 • Số IP dư: 4547

Mã số Acc # 22704

Acc22704

 • Rank: rank vàng 4 mùa 11
 • Khung: vàng
 • Tướng: 154
 • Skin: 92
 • Ngọc: 2
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
600.000CARD 480.000ATM
 • Tướng: 154
 • Skin: 92
 • Ngọc: 2
 • Rank: rank vàng 4 mùa 11
 • Khung: vàng
 • Số IP dư: 5009

Mã số Acc # 22698

Acc22684

 • Rank: rank bạc 2 mùa 11
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 93
 • Skin: 111
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
700.000CARD 560.000ATM
 • Tướng: 93
 • Skin: 111
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank bạc 2 mùa 11
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 2038

Mã số Acc # 22694

acc22680

 • Rank: rank bạc 4 mùa 11
 • Khung: bạc
 • Tướng: 100
 • Skin: 76
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
450.000CARD 360.000ATM
 • Tướng: 100
 • Skin: 76
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank bạc 4 mùa 11
 • Khung: bạc
 • Số IP dư: 1733

Mã số Acc # 22719

Acc22719

 • Rank: rank vàng 4 mùa 11
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 100
 • Skin: 68
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
400.000CARD 320.000ATM
 • Tướng: 100
 • Skin: 68
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank vàng 4 mùa 11
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 1288

Mã số Acc # 22710

Acc22710

 • Rank: rank bạc 2 mùa 11
 • Khung: bạc
 • Tướng: 105
 • Skin: 69
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
440.000CARD 360.000ATM
 • Tướng: 105
 • Skin: 69
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank bạc 2 mùa 11
 • Khung: bạc
 • Số IP dư: 8181

Mã số Acc # 22709

Acc22709

 • Rank: rank bạc 2 mùa 11
 • Khung: bạc
 • Tướng: 105
 • Skin: 69
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
440.000CARD 360.000ATM
 • Tướng: 105
 • Skin: 69
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank bạc 2 mùa 11
 • Khung: bạc
 • Số IP dư: 8181

Mã số Acc # 22706

Acc22706

 • Rank: Chưa Đấu ( mùa trước có rank )
 • Khung: vàng
 • Tướng: 99
 • Skin: 84
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
550.000CARD 440.000ATM
 • Tướng: 99
 • Skin: 84
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đấu ( mùa trước có rank )
 • Khung: vàng
 • Số IP dư: 2400

Mã số Acc # 22685

Acc22671

 • Rank: rank bạc 3 mùa 11
 • Khung: bạc
 • Tướng: 123
 • Skin: 92
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
500.000CARD 400.000ATM
 • Tướng: 123
 • Skin: 92
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank bạc 3 mùa 11
 • Khung: bạc
 • Số IP dư: 198

Mã số Acc # 22708

Acc22708

 • Rank: rank bạc 2 mùa 11
 • Khung: vàng
 • Tướng: 112
 • Skin: 46
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
330.000CARD 270.000ATM
 • Tướng: 112
 • Skin: 46
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank bạc 2 mùa 11
 • Khung: vàng
 • Số IP dư: 7400

Mã số Acc # 22705

Acc22705

 • Rank: rank đồng 2 mùa 11
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 103
 • Skin: 54
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
300.000CARD 240.000ATM
 • Tướng: 103
 • Skin: 54
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank đồng 2 mùa 11
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 2734

Mã số Acc # 22687

Acc22673

 • Rank: rank bạc 1 mùa 11
 • Khung: bạc
 • Tướng: 96
 • Skin: 44
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
300.000CARD 240.000ATM
 • Tướng: 96
 • Skin: 44
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank bạc 1 mùa 11
 • Khung: bạc
 • Số IP dư: 632

Mã số Acc # 22686

Acc22672

 • Rank: rank đồng mùa 11
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 71
 • Skin: 51
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
300.000CARD 240.000ATM
 • Tướng: 71
 • Skin: 51
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank đồng mùa 11
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 5694
Chát Với Admin Hỗ Trợ