NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
nguyen le thanh Acc#21942 50.000CARD
nguyenquanghuy Acc#21908 50.000CARD
Ng van tung Acc#19689 100.000CARD
Trịnh Thế Quang Acc#18096 100.000CARD
Trịnh Thế Quang Acc#17663 100.000CARD
nguyen dung Acc#21966 60.000CARD
nguyen dung Acc#21932 40.000CARD
Linh Vũ Acc#02410 151.200CARD
Linh Vũ Acc#22064 170.000CARD
Hồng Thái Acc#21964 130.000CARD
Nguyễn Tiến Đạt Acc#19701 100.000CARD
An Nguyen Acc#21992 50.000CARD
Cam Trieu Acc#22006 90.000CARD
Ánh Ngọc Phạm Acc#22009 100.000CARD
Cậu Út Acc#01962 95.040CARD
Nguyễn Phươngg Acc#22020 110.000CARD
Công Sơn Acc#17940 100.000CARD
Phạm Chinh Acc#19744 100.000CARD
Trần Tuấn Acc#02099 136.080CARD
Trọng Bảo Acc#19745 100.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 22065

Acc22065

 • Rank: Vàng 3 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 150
 • Skin: 648
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
5.500.000CARD 4.400.000ATM
 • Tướng: 150
 • Skin: 648
 • Ngọc: 8
 • Rank: Vàng 3 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 509.000

Mã số Acc # 22066

Acc22066

 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 10
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 150
 • Skin: 426
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
3.700.000CARD 2.960.000ATM
 • Tướng: 150
 • Skin: 426
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 10
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 1906

Mã số Acc # 22067

Acc22067

 • Rank: Vàng 2 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 150
 • Skin: 419
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
3.500.000CARD 2.800.000ATM
 • Tướng: 150
 • Skin: 419
 • Ngọc: 5
 • Rank: Vàng 2 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 8527

Mã số Acc # 22089

Acc22089

 • Rank: Vàng 4 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 150
 • Skin: 187
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.400.000CARD 1.120.000ATM
 • Tướng: 150
 • Skin: 187
 • Ngọc: 7
 • Rank: Vàng 4 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 12516

Mã số Acc # 22092

Acc22092

 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 10
 • Khung: Kim Cương
 • Tướng: 139
 • Skin: 76
 • Ngọc: 10
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.100.000CARD 880.000ATM
 • Tướng: 139
 • Skin: 76
 • Ngọc: 10
 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 10
 • Khung: Kim Cương
 • Số IP dư: 3453

Mã số Acc # 22081

Acc22081

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 10
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 150
 • Skin: 127
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.100.000CARD 880.000ATM
 • Tướng: 150
 • Skin: 127
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 10
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 12994

Mã số Acc # 21893

Acc21893

 • Rank: Bạc 1 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 84
 • Skin: 59
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
450.000CARD 360.000ATM
 • Tướng: 84
 • Skin: 59
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 1 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 2508

Mã số Acc # 21891

Acc21891

 • Rank: Đồng 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 91
 • Skin: 54
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
420.000CARD 340.000ATM
 • Tướng: 91
 • Skin: 54
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1150

Mã số Acc # 21889

Acc21889

 • Rank: Vàng 4 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 144
 • Skin: 67
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
650.000CARD 520.000ATM
 • Tướng: 144
 • Skin: 67
 • Ngọc: 9
 • Rank: Vàng 4 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 321

Mã số Acc # 21876

Acc21876

 • Rank: Đồng 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 107
 • Skin: 62
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
500.000CARD 400.000ATM
 • Tướng: 107
 • Skin: 62
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1526

Mã số Acc # 21870

Acc21870

 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 94
 • Skin: 38
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
350.000CARD 280.000ATM
 • Tướng: 94
 • Skin: 38
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 3156

Mã số Acc # 21867

Acc21867

 • Rank: Bạc 3 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 41
 • Skin: 23
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
200.000CARD 160.000ATM
 • Tướng: 41
 • Skin: 23
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 3 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 347

Mã số Acc # 21866

Acc21866

 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 114
 • Skin: 44
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
410.000CARD 330.000ATM
 • Tướng: 114
 • Skin: 44
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 6590

Mã số Acc # 21862

Acc21862

 • Rank: Đồng 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 74
 • Skin: 42
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
330.000CARD 270.000ATM
 • Tướng: 74
 • Skin: 42
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3199

Mã số Acc # 21860

Acc21860

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 92
 • Skin: 41
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
350.000CARD 280.000ATM
 • Tướng: 92
 • Skin: 41
 • Ngọc: 9
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1955

Mã số Acc # 21859

Acc21859

 • Rank: Bạc 1 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 120
 • Skin: 57
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
480.000CARD 390.000ATM
 • Tướng: 120
 • Skin: 57
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 1 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 1753

Mã số Acc # 21850

Acc21850

 • Rank: Đồng 1 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 148
 • Skin: 102
 • Ngọc: 23
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
820.000CARD 660.000ATM
 • Tướng: 148
 • Skin: 102
 • Ngọc: 23
 • Rank: Đồng 1 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 27852

Mã số Acc # 21846

Acc21846

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 148
 • Skin: 77
 • Ngọc: 10
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
670.000CARD 540.000ATM
 • Tướng: 148
 • Skin: 77
 • Ngọc: 10
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 27617

Mã số Acc # 21845

Acc21845

 • Rank: Bạc 2 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 125
 • Skin: 54
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
470.000CARD 380.000ATM
 • Tướng: 125
 • Skin: 54
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 2 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 907

Mã số Acc # 21843

Acc21843

 • Rank: Đồng 1 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 148
 • Skin: 74
 • Ngọc: 11
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
630.000CARD 510.000ATM
 • Tướng: 148
 • Skin: 74
 • Ngọc: 11
 • Rank: Đồng 1 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 15667
Chát Với Admin Hỗ Trợ