NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Dung Ngoc Nguyen Acc#03194 99.000CARD
Nhân Huynh Acc#10799 400.000CARD
Hiếu Trương Acc#11244 350.000CARD
Minh Phuc TO Acc#00697 55.800CARD
Đông Tà Acc#11250 240.000CARD
Phan Nguyễn Nguyên Vũ Acc#11152 55.000CARD
Phú Phủ Phàng Acc#11233 140.000CARD
Nam Trần Acc#11061 20.000CARD
Phan Phạm Khánh An Acc#11116 40.000CARD
Bảo Phan Acc#11004 55.000CARD
Thúy Kiều Acc#11067 35.000CARD
Lương Mùi Acc#11072 80.000CARD
Le Tran Tuan Khang Acc#11015 70.000CARD
Huy Lê Acc#11171 200.000CARD
Phạm Văn Tuấn Acc#00843 104.400CARD
Đỗ Quốc Bảo Acc#11125 30.000CARD
ঔнσàиɢ✿вảσ⁀ᶦᵈᵒᶫ Acc#11005 30.000CARD
Van Binh Acc#11219 120.000CARD
Nguyễn Duy Anh Acc#11158 80.000CARD
Linh Nguyen Acc#11213 500.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 09446

Acc9446

 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Kim Cương
 • Tướng: 140
 • Skin: 84
 • Ngọc: 21
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.080.000CARD 870.000ATM
 • Tướng: 140
 • Skin: 84
 • Ngọc: 21
 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Kim Cương
 • Số IP dư: 112.000

Mã số Acc # 11205

Acc11205

 • Rank: Bạch Kim 3 mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 48
 • Ngọc: 21
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
870.000CARD 700.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 48
 • Ngọc: 21
 • Rank: Bạch Kim 3 mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 115.000

Mã số Acc # 11204

Acc11204

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 95
 • Ngọc: 16
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.200.000CARD 960.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 95
 • Ngọc: 16
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 126.000

Mã số Acc # 11203

Acc11203

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 87
 • Ngọc: 12
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.150.000CARD 920.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 87
 • Ngọc: 12
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 29070

Mã số Acc # 11201

Acc11201

 • Rank: Bạch Kim 3 mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 100
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.200.000CARD 960.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 100
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạch Kim 3 mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 245.000

Mã số Acc # 10976

Acc10976

 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 65
 • Ngọc: 15
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.000.000CARD 800.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 65
 • Ngọc: 15
 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 30325

Mã số Acc # 10961

Acc10961

 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 62
 • Ngọc: 13
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
950.000CARD 760.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 62
 • Ngọc: 13
 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 55264

Mã số Acc # 10864

Acc10864

 • Rank: Vàng 2 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 89
 • Ngọc: 18
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.080.000CARD 870.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 89
 • Ngọc: 18
 • Rank: Vàng 2 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 198.000

Mã số Acc # 10863

Acc10863

 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 132
 • Skin: 65
 • Ngọc: 13
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
970.000CARD 780.000ATM
 • Tướng: 132
 • Skin: 65
 • Ngọc: 13
 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 298

Mã số Acc # 10853

Acc10853

 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 128
 • Skin: 65
 • Ngọc: 13
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
900.000CARD 720.000ATM
 • Tướng: 128
 • Skin: 65
 • Ngọc: 13
 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 2670

Mã số Acc # 10813

Acc10813

 • Rank: Bạch Kim 5
 • Khung: Kim Cương
 • Tướng: 141
 • Skin: 111
 • Ngọc: 17
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.300.000CARD 1.040.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 111
 • Ngọc: 17
 • Rank: Bạch Kim 5
 • Khung: Kim Cương
 • Số IP dư: 21568

Mã số Acc # 08137

Acc8137

 • Rank: Vàng 3 mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 140
 • Skin: 57
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.080.000CARD 870.000ATM
 • Tướng: 140
 • Skin: 57
 • Ngọc: 7
 • Rank: Vàng 3 mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 28140

Mã số Acc # 08098

Acc8098

 • Rank: Vàng 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 140
 • Skin: 67
 • Ngọc: 17
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.080.000CARD 870.000ATM
 • Tướng: 140
 • Skin: 67
 • Ngọc: 17
 • Rank: Vàng 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 123.000

Mã số Acc # 08000

Acc8000

 • Rank: Vàng 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 140
 • Skin: 53
 • Ngọc: 18
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
945.000CARD 760.000ATM
 • Tướng: 140
 • Skin: 53
 • Ngọc: 18
 • Rank: Vàng 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 50058

Mã số Acc # 07340

Acc7340

 • Rank: Vàng 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 139
 • Skin: 44
 • Ngọc: 11
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
855.000CARD 690.000ATM
 • Tướng: 139
 • Skin: 44
 • Ngọc: 11
 • Rank: Vàng 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 1051

Mã số Acc # 11209

Acc11209

 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 130
 • Skin: 66
 • Ngọc: 14
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
950.000CARD 760.000ATM
 • Tướng: 130
 • Skin: 66
 • Ngọc: 14
 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 2563

Mã số Acc # 11208

Acc11208

 • Rank: Vàng 1 75 điểm mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 136
 • Skin: 53
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
780.000CARD 630.000ATM
 • Tướng: 136
 • Skin: 53
 • Ngọc: 6
 • Rank: Vàng 1 75 điểm mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 3376

Mã số Acc # 11207

Acc11207

 • Rank: Bạch Kim 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 97
 • Skin: 46
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
740.000CARD 600.000ATM
 • Tướng: 97
 • Skin: 46
 • Ngọc: 9
 • Rank: Bạch Kim 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 4723

Mã số Acc # 11206

Acc11206

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 141
 • Skin: 60
 • Ngọc: 13
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
800.000CARD 640.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 60
 • Ngọc: 13
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 253.000

Mã số Acc # 10975

Acc10975

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 40
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
830.000CARD 670.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 40
 • Ngọc: 8
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 97074
Chát Với Admin Hỗ Trợ