NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
tran ngoc vinh Acc#16452 930.000CARD
lâm hữu danh Acc#22715 200.000CARD
Sỉ Tùng Acc#01660 123.840CARD
Beeman Acc#22717 175.000CARD
Cao Nguyễn Kiên Nghị Acc#22283 110.000CARD
Benly Truong Acc#22496 200.000CARD
hai Acc#22428 240.000CARD
le van hen Acc#22390 170.000CARD
Hiếu Đinh Trung Acc#22321 140.000CARD
Đi Để Trở Về Acc#02316 100.800CARD
Công Acc#22703 120.000CARD
Công Acc#22530 210.000CARD
Công Acc#22716 500.000CARD
Huỳnh Công Khanh Acc#22411 160.000CARD
Huỳnh Công Khanh Acc#22685 500.000CARD
Huỳnh Công Khanh Acc#22718 170.000CARD
Nguyễn Mậu Thành Acc#22687 300.000CARD
Huỳnh Công Khanh Acc#22719 400.000CARD
Lê Phương Acc#22702 170.000CARD
Trần Phú Acc#22548 240.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 22728

Acc22728

 • Rank: rank bạc 1 mùa 11
 • Khung: không khung
 • Tướng: 21
 • Skin: 20
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.000.000CARD 800.000ATM
 • Tướng: 21
 • Skin: 20
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank bạc 1 mùa 11
 • Khung: không khung
 • Số IP dư: 5254

Mã số Acc # 22727

Acc22727

 • Rank: Chưa Đấu ( mùa trước có rank )
 • Khung: vàng
 • Tướng: 56
 • Skin: 31
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.000.000CARD 800.000ATM
 • Tướng: 56
 • Skin: 31
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đấu ( mùa trước có rank )
 • Khung: vàng
 • Số IP dư: 8663

Mã số Acc # 22722

Acc22722

 • Rank: rank bạc 3 mùa 11
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 147
 • Skin: 92
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
650.000CARD 520.000ATM
 • Tướng: 147
 • Skin: 92
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank bạc 3 mùa 11
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 788

Mã số Acc # 22711

Acc22711

 • Rank: rank kc3 mùa 11
 • Khung: đồng
 • Tướng: 154
 • Skin: 104
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
700.000CARD 560.000ATM
 • Tướng: 154
 • Skin: 104
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank kc3 mùa 11
 • Khung: đồng
 • Số IP dư: 48827

Mã số Acc # 22725

Acc22725

 • Rank: rank vàng 3 mùa 11
 • Khung: vàng
 • Tướng: 119
 • Skin: 71
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
470.000CARD 380.000ATM
 • Tướng: 119
 • Skin: 71
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank vàng 3 mùa 11
 • Khung: vàng
 • Số IP dư: 597

Mã số Acc # 22714

Acc22714

 • Rank: rank bạc 2 mùa 11
 • Khung: vàng
 • Tướng: 154
 • Skin: 68
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
500.000CARD 400.000ATM
 • Tướng: 154
 • Skin: 68
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank bạc 2 mùa 11
 • Khung: vàng
 • Số IP dư: 3496

Mã số Acc # 22713

Acc22713

 • Rank: rank bạc 3 mùa 11
 • Khung: vàng
 • Tướng: 125
 • Skin: 82
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
600.000CARD 480.000ATM
 • Tướng: 125
 • Skin: 82
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank bạc 3 mùa 11
 • Khung: vàng
 • Số IP dư: 659

Mã số Acc # 22712

Acc22712

 • Rank: rank đồng 4
 • Khung: không khung
 • Tướng: 133
 • Skin: 81
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
550.000CARD 440.000ATM
 • Tướng: 133
 • Skin: 81
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank đồng 4
 • Khung: không khung
 • Số IP dư: 4547

Mã số Acc # 22704

Acc22704

 • Rank: rank vàng 4 mùa 11
 • Khung: vàng
 • Tướng: 154
 • Skin: 92
 • Ngọc: 2
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
600.000CARD 480.000ATM
 • Tướng: 154
 • Skin: 92
 • Ngọc: 2
 • Rank: rank vàng 4 mùa 11
 • Khung: vàng
 • Số IP dư: 5009

Mã số Acc # 22698

Acc22684

 • Rank: rank bạc 2 mùa 11
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 93
 • Skin: 111
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
700.000CARD 560.000ATM
 • Tướng: 93
 • Skin: 111
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank bạc 2 mùa 11
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 2038

Mã số Acc # 22694

acc22680

 • Rank: rank bạc 4 mùa 11
 • Khung: bạc
 • Tướng: 100
 • Skin: 76
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
450.000CARD 360.000ATM
 • Tướng: 100
 • Skin: 76
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank bạc 4 mùa 11
 • Khung: bạc
 • Số IP dư: 1733

Mã số Acc # 22724

Acc22724

 • Rank: rank đồng 2 mùa 11
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 112
 • Skin: 69
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
360.000CARD 290.000ATM
 • Tướng: 112
 • Skin: 69
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank đồng 2 mùa 11
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 8478

Mã số Acc # 22723

Acc22723

 • Rank: rank vàng 4 mùa 11
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 76
 • Skin: 45
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
325.000CARD 260.000ATM
 • Tướng: 76
 • Skin: 45
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank vàng 4 mùa 11
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 2926

Mã số Acc # 22710

Acc22710

 • Rank: rank bạc 2 mùa 11
 • Khung: bạc
 • Tướng: 105
 • Skin: 69
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
440.000CARD 360.000ATM
 • Tướng: 105
 • Skin: 69
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank bạc 2 mùa 11
 • Khung: bạc
 • Số IP dư: 8181

Mã số Acc # 22709

Acc22709

 • Rank: rank bạc 2 mùa 11
 • Khung: bạc
 • Tướng: 105
 • Skin: 69
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
440.000CARD 360.000ATM
 • Tướng: 105
 • Skin: 69
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank bạc 2 mùa 11
 • Khung: bạc
 • Số IP dư: 8181

Mã số Acc # 22726

Acc22726

 • Rank: rank bạc 3 mùa 11
 • Khung: bạc
 • Tướng: 90
 • Skin: 37
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
220.000CARD 180.000ATM
 • Tướng: 90
 • Skin: 37
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank bạc 3 mùa 11
 • Khung: bạc
 • Số IP dư: 1375

Mã số Acc # 22705

Acc22705

 • Rank: rank đồng 2 mùa 11
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 103
 • Skin: 54
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
300.000CARD 240.000ATM
 • Tướng: 103
 • Skin: 54
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank đồng 2 mùa 11
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 2734

Mã số Acc # 22686

Acc22672

 • Rank: rank đồng mùa 11
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 71
 • Skin: 51
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
300.000CARD 240.000ATM
 • Tướng: 71
 • Skin: 51
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank đồng mùa 11
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 5694

Mã số Acc # 22625

Acc22625

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 10
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 81
 • Skin: 60
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
620.000CARD 500.000ATM
 • Tướng: 81
 • Skin: 60
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 10
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 543

Mã số Acc # 21889

Acc21889

 • Rank: Vàng 4 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 144
 • Skin: 67
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
650.000CARD 520.000ATM
 • Tướng: 144
 • Skin: 67
 • Ngọc: 9
 • Rank: Vàng 4 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 321
Chát Với Admin Hỗ Trợ