NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Hoàng Ngô Văn Acc#14414 750.000CARD
Thành Tửng Acc#14289 650.000CARD
Hải Trần Acc#12895 144.000CARD
Gia Kiệt Acc#14389 80.000CARD
Hòa Lê Acc#14234 420.000CARD
Giang Coi Acc#02613 144.000CARD
Nguyen Huy Hoang Acc#01242 57.600CARD
Nguyễn Hải Đăng Acc#14251 190.000CARD
Heo Pé Acc#14235 150.000CARD
Nguyễn Hữu Lộc Acc#06850 86.400CARD
Bạch Dương Acc#01297 98.640CARD
Thụ Nguyễn Văn Thụ Acc#02607 100.800CARD
Phạm Tuấn Thiên Acc#02968 64.800CARD
Tanaka-kun Gosu Acc#14382 70.000CARD
Đinh Lâm Acc#06836 43.200CARD
Lĩnh Nguyễn Acc#04403 64.800CARD
Nguyễn Yến Trang Acc#14411 196.000CARD
Khan Trần Acc#14342 300.000CARD
Phạm Đình Acc#14370 110.000CARD
Tổng Thống Trum Acc#04232 50.400CARD

Video hướng dẫn

ACC#14170

ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Mã số Acc # 14096

  • Khung: Khung Bạch Kim
  • Tướng: 132
  • Skin: 70
  • Ngọc: 6
  • Số ĐT: Chưa kích hoạt
  • Email: Chưa kích hoạt
950.000CARD 760.000ATM
  • Tướng: 132
  • Skin: 70
  • Ngọc: 6
  • Rank: Đồng V
  • Khung Bạch Kim
  • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 14277

  • Khung: Khung Bạch Kim
  • Tướng: 144
  • Skin: 64
  • Ngọc: 6
  • Số ĐT: Chưa kích hoạt
  • Email: Chưa kích hoạt
940.000CARD 760.000ATM
  • Tướng: 144
  • Skin: 64
  • Ngọc: 6
  • Rank: Đồng V
  • Khung Bạch Kim
  • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 08092

  • Khung: Khung Bạch Kim
  • Tướng: 140
  • Skin: 74
  • Ngọc: 25
  • Số ĐT: Chưa kích hoạt
  • Email: Chưa kích hoạt
928.800CARD 750.000ATM
  • Tướng: 140
  • Skin: 74
  • Ngọc: 25
  • Rank: Đồng V
  • Khung Bạch Kim
  • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 14291

  • Khung: Khung Bạch Kim
  • Tướng: 130
  • Skin: 67
  • Ngọc: 7
  • Số ĐT: Chưa kích hoạt
  • Email: Chưa kích hoạt
920.000CARD 740.000ATM
  • Tướng: 130
  • Skin: 67
  • Ngọc: 7
  • Rank: Đồng V
  • Khung Bạch Kim
  • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 14110

  • Khung:
  • Tướng: 144
  • Skin: 59
  • Ngọc: 9
  • Số ĐT: Chưa kích hoạt
  • Email: Chưa kích hoạt
920.000CARD 740.000ATM
  • Tướng: 144
  • Skin: 59
  • Ngọc: 9
  • Rank: Đồng V
  • Khung Bạch Kim
  • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 14280

  • Khung: Khung Bạch Kim
  • Tướng: 132
  • Skin: 60
  • Ngọc: 5
  • Số ĐT: Chưa kích hoạt
  • Email: Chưa kích hoạt
890.000CARD 720.000ATM
  • Tướng: 132
  • Skin: 60
  • Ngọc: 5
  • Rank: Đồng V
  • Khung Bạch Kim
  • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 14115

  • Khung: Khung Bạch Kim
  • Tướng: 144
  • Skin: 53
  • Ngọc: 8
  • Số ĐT: Chưa kích hoạt
  • Email: Chưa kích hoạt
870.000CARD 700.000ATM
  • Tướng: 144
  • Skin: 53
  • Ngọc: 8
  • Rank: Đồng V
  • Khung Bạch Kim
  • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 14109

  • Khung: Khung Bạch Kim
  • Tướng: 139
  • Skin: 54
  • Ngọc: 5
  • Số ĐT: Chưa kích hoạt
  • Email: Chưa kích hoạt
870.000CARD 700.000ATM
  • Tướng: 139
  • Skin: 54
  • Ngọc: 5
  • Rank: Đồng V
  • Khung Bạch Kim
  • Số IP dư: 2
Chát Với Admin Hỗ Trợ