NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
PM Dũng Acc#00318 119.700CARD
Vũ Văn Đức Acc#12275 20.000CARD
Quang Minh Phạm Acc#12311 50.000CARD
PS Kem Phúc Acc#12320 50.000CARD
Lương Nhật Việt Acc#12280 100.000CARD
nam khang Acc#12155 210.000CARD
Giang Nam Acc#12319 40.000CARD
Phi Vũ Acc#12212 80.000CARD
Quang Phạm Acc#12248 200.000CARD
Lee Jun Đức Acc#12318 220.000CARD
minh Acc#12223 40.000CARD
nam khang Acc#12299 1.500.000CARD
Long Hoang Acc#12249 100.000CARD
Đỗ Hoàng Acc#12239 40.000CARD
Huỳnh Chí Vĩ Acc#12218 50.000CARD
Noam Acc#12272 20.000CARD
Đàm Xuân Diệm Acc#12215 80.000CARD
Nguyễn Văn Acc#12175 650.000CARD
Nguyễn Dũng Acc#01681 137.700CARD
Trần Quốc Hoàng Acc#12086 1.400.000CARD

Video hướng dẫn

ACC#12155

ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Mã số Acc # 02745

 • Khung: Khung Bạc
 • Tướng: 75
 • Skin: 29
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
297.000CARD 240.000ATM
 • Tướng: 75
 • Skin: 29
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 12200

 • Khung: Khung Bạc
 • Tướng: 120
 • Skin: 19
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
290.000CARD 240.000ATM
 • Tướng: 120
 • Skin: 19
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 01679

 • Khung: Không Khung
 • Tướng: 69
 • Skin: 27
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
288.900CARD 240.000ATM
 • Tướng: 69
 • Skin: 27
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 08180

 • Khung: Khung Vàng
 • Tướng: 72
 • Skin: 18
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
288.000CARD 240.000ATM
 • Tướng: 72
 • Skin: 18
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00597

 • Khung:
 • Tướng: 81
 • Skin: 26
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
283.500CARD 230.000ATM
 • Tướng: 81
 • Skin: 26
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00507

 • Khung: Không Khung
 • Tướng: 69
 • Skin: 27
 • Ngọc: 0
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
280.800CARD 230.000ATM
 • Tướng: 69
 • Skin: 27
 • Ngọc: 0
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 07102

 • Khung: Khung Bạc
 • Tướng: 87
 • Skin: 25
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
279.000CARD 230.000ATM
 • Tướng: 87
 • Skin: 25
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 01600

 • Khung:
 • Tướng: 75
 • Skin: 15
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
279.000CARD 230.000ATM
 • Tướng: 75
 • Skin: 15
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2
Chát Với Admin Hỗ Trợ