NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Chum Chảnh Choẹ Acc#04430 63.000CARD
Nguyen Hai Acc#11700 120.000CARD
Phạm Chí Đại Acc#06183 99.000CARD
Phạm Chí Đại Acc#09686 153.000CARD
Phạm Chí Đại Acc#09235 117.000CARD
Nguyễn I Rắc Acc#09813 117.000CARD
Phạm Tiến Đạt Acc#09088 225.000CARD
kyle Acc#11113 65.000CARD
Thầy Địa Lý Acc#05520 234.000CARD
Thanh Thảo Acc#09980 171.000CARD
Thanh Thảo Acc#09533 63.000CARD
Ngo Tuan Anh Acc#11876 150.000CARD
Đinh Hoàng Acc#11496 140.000CARD
Hiếu Trương Acc#09782 63.000CARD
nguyễn minh lộc Acc#06476 81.000CARD
Đặng Vinh Acc#11292 220.000CARD
Nguyễn Mạnh Toàn Acc#06190 72.000CARD
Nguyễn Mạnh Toàn Acc#06223 54.000CARD
Nguyễn Mậu Trà Acc#09951 81.000CARD
Phạm Chí Đại Acc#11877 140.000CARD

Video hướng dẫn

ACC#11845

ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Mã số Acc # 11845

 • Khung: Khung Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 122
 • Ngọc: 15
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.400.000CARD 1.120.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 122
 • Ngọc: 15
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 09455

 • Khung: Khung Bạch Kim
 • Tướng: 140
 • Skin: 92
 • Ngọc: 23
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.305.000CARD 1.050.000ATM
 • Tướng: 140
 • Skin: 92
 • Ngọc: 23
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 11634

 • Khung: Khung Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 113
 • Ngọc: 11
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.300.000CARD 1.040.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 113
 • Ngọc: 11
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2
Chát Với Admin Hỗ Trợ