NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Tuan Tran Acc#14785 50.000CARD
Hảo Rupi Acc#06313 93.600CARD
Lan Nhi Acc#14794 50.000CARD
Khang Trinh Acc#14796 50.000CARD
Lê Hoàng Acc#07429 136.800CARD
Lê Tiến Đức Acc#14789 100.000CARD
khanhkhanh Acc#00805 72.720CARD
Thiên Bảo Acc#14718 130.000CARD
Chức Hí Acc#14801 40.000CARD
Hoàng Nghĩa Tiến Acc#14777 320.000CARD
Nguyễn Huy Acc#14780 90.000CARD
Qủy Lệ Acc#14691 120.000CARD
khanhkhanh Acc#00669 77.040CARD
Nguyễn Duy Tuấn Acc#14682 260.000CARD
Locmation Acc#14782 35.000CARD
Trí Văn Acc#07192 108.000CARD
Trần.Đ. Tuyên Acc#14803 40.000CARD
Tran quang nhat Acc#02234 92.160CARD
Tran Quang Minh Acc#14737 220.000CARD
tongvanhao Acc#02835 115.200CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 00473

Acc#473

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 56
 • Skin: 15
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
137.520CARD 120.000ATM
 • Tướng: 56
 • Skin: 15
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 8949

Mã số Acc # 00472

Acc#472

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 33
 • Skin: 8
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
75.600CARD 70.000ATM
 • Tướng: 33
 • Skin: 8
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 1128

Mã số Acc # 00470

Acc#470

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 58
 • Skin: 12
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
119.520CARD 100.000ATM
 • Tướng: 58
 • Skin: 12
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2913

Mã số Acc # 00469

Acc#469

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 44
 • Skin: 11
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
102.960CARD 90.000ATM
 • Tướng: 44
 • Skin: 11
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 4223

Mã số Acc # 00467

Acc#467

 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 63
 • Skin: 19
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
168.480CARD 140.000ATM
 • Tướng: 63
 • Skin: 19
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 3171

Mã số Acc # 00466

Acc#466

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 80
 • Skin: 16
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
161.280CARD 130.000ATM
 • Tướng: 80
 • Skin: 16
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 3482

Mã số Acc # 00463

Acc#463

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 53
 • Skin: 14
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
128.880CARD 110.000ATM
 • Tướng: 53
 • Skin: 14
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 5734

Mã số Acc # 00462

Acc#462

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 67
 • Skin: 18
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
164.880CARD 140.000ATM
 • Tướng: 67
 • Skin: 18
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2542

Mã số Acc # 00461

Acc#461

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 48
 • Skin: 12
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
112.320CARD 90.000ATM
 • Tướng: 48
 • Skin: 12
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 14105

Mã số Acc # 00460

Acc#460

 • Rank: Đồng 5
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 53
 • Skin: 12
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
115.920CARD 100.000ATM
 • Tướng: 53
 • Skin: 12
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 5
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 2276

Mã số Acc # 00459

Acc#459

 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 66
 • Skin: 12
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
125.280CARD 110.000ATM
 • Tướng: 66
 • Skin: 12
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 3125

Mã số Acc # 00457

Acc#457

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 51
 • Skin: 9
 • Ngọc: 0
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
95.040CARD 80.000ATM
 • Tướng: 51
 • Skin: 9
 • Ngọc: 0
 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 7194

Mã số Acc # 00454

Acc#454

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 51
 • Skin: 0
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
172.800CARD 140.000ATM
 • Tướng: 51
 • Skin: 0
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 5808

Mã số Acc # 00453

Acc#453

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 47
 • Skin: 15
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
131.040CARD 110.000ATM
 • Tướng: 47
 • Skin: 15
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 806

Mã số Acc # 00449

Acc#449

 • Rank: Chưa Ranh
 • Khung: Không
 • Tướng: 47
 • Skin: 8
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
85.680CARD 70.000ATM
 • Tướng: 47
 • Skin: 8
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Ranh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3214

Mã số Acc # 00406

Acc#406

 • Rank: Vàng 5
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 77
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
198.720CARD 160.000ATM
 • Tướng: 77
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Rank: Vàng 5
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 6314

Mã số Acc # 00396

Acc#396

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 38
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
85.680CARD 70.000ATM
 • Tướng: 38
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 4989

Mã số Acc # 00391

Acc#391

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 61
 • Skin: 13
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
128.160CARD 110.000ATM
 • Tướng: 61
 • Skin: 13
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 12960

Mã số Acc # 00370

Acc#370

 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 49
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
100.080CARD 90.000ATM
 • Tướng: 49
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 909

Mã số Acc # 00369

Acc#369

 • Rank: Bạc 5
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 67
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
106.560CARD 90.000ATM
 • Tướng: 67
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạc 5
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 1776
Chát Với Admin Hỗ Trợ