NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Bùi Việt Acc#06690 122.400CARD
Bùi Việt Acc#00466 161.280CARD
Em Mún Lái Chị Acc#01573 79.200CARD
Kiên Çòi Acc#14971 180.000CARD
Nguyễnhieu Acc#00313 93.600CARD
Giang Pham Acc#15173 400.000CARD
DTCL Acc#02617 93.600CARD
Vĩ Kiệt Acc#00615 96.480CARD
Bùi Việt Acc#15035 120.000CARD
Harry Acc#14585 250.000CARD
Uydyr Acc#15114 300.000CARD
Quang Minh Acc#09814 100.800CARD
khanhkhanh Acc#00792 77.040CARD
ngoctram1996 Acc#00324 90.720CARD
Viet Tran Acc#15132 120.000CARD
Bùi Việt Acc#15130 250.000CARD
Bùi Việt Acc#14848 100.000CARD
Quoc Nguyen Acc#14914 100.000CARD
Tiến Phát Acc#14944 120.000CARD
Đạt Nguyễn Acc#14830 340.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 14110

Acc14110

 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 144
 • Skin: 59
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
920.000CARD 740.000ATM
 • Tướng: 144
 • Skin: 59
 • Ngọc: 9
 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 21677

Mã số Acc # 14109

Acc14109

 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 139
 • Skin: 54
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
870.000CARD 700.000ATM
 • Tướng: 139
 • Skin: 54
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 6782

Mã số Acc # 14105

Acc14105

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 116
 • Skin: 46
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
750.000CARD 600.000ATM
 • Tướng: 116
 • Skin: 46
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 1971

Mã số Acc # 14096

Acc14096

 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 132
 • Skin: 70
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
950.000CARD 760.000ATM
 • Tướng: 132
 • Skin: 70
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 5357

Mã số Acc # 12091

Acc12091

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 128
 • Skin: 55
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
672.000CARD 540.000ATM
 • Tướng: 128
 • Skin: 55
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 2853

Mã số Acc # 11209

Acc11209

 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 130
 • Skin: 66
 • Ngọc: 14
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
760.000CARD 610.000ATM
 • Tướng: 130
 • Skin: 66
 • Ngọc: 14
 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 2563

Mã số Acc # 08095

Acc8095

 • Rank: Vàng 2 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 132
 • Skin: 57
 • Ngọc: 10
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
770.400CARD 620.000ATM
 • Tướng: 132
 • Skin: 57
 • Ngọc: 10
 • Rank: Vàng 2 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 261

Mã số Acc # 15182

Acc15182

 • Rank: Bạc 4 mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 113
 • Skin: 43
 • Ngọc: 10
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
450.000CARD 360.000ATM
 • Tướng: 113
 • Skin: 43
 • Ngọc: 10
 • Rank: Bạc 4 mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 1207

Mã số Acc # 15181

Acc15181

 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 110
 • Skin: 76
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
900.000CARD 720.000ATM
 • Tướng: 110
 • Skin: 76
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 1925

Mã số Acc # 15180

Acc15180

 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 110
 • Skin: 56
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
800.000CARD 640.000ATM
 • Tướng: 110
 • Skin: 56
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 8110

Mã số Acc # 15179

Acc15179

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 133
 • Skin: 44
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
800.000CARD 640.000ATM
 • Tướng: 133
 • Skin: 44
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 15818

Mã số Acc # 15178

Acc15178

 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 77
 • Skin: 68
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
850.000CARD 680.000ATM
 • Tướng: 77
 • Skin: 68
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 2759

Mã số Acc # 15175

Acc15175

 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 143
 • Skin: 70
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.000.000CARD 800.000ATM
 • Tướng: 143
 • Skin: 70
 • Ngọc: 9
 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 2290

Mã số Acc # 15174

Acc15174

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 101
 • Skin: 40
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
700.000CARD 560.000ATM
 • Tướng: 101
 • Skin: 40
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 2040

Mã số Acc # 15171

Acc15171

 • Rank: Vàng 4 Mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 105
 • Skin: 33
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
450.000CARD 360.000ATM
 • Tướng: 105
 • Skin: 33
 • Ngọc: 7
 • Rank: Vàng 4 Mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 1399

Mã số Acc # 15170

Acc15170

 • Rank: Vàng 2 Mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 145
 • Skin: 77
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
800.000CARD 640.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 77
 • Ngọc: 6
 • Rank: Vàng 2 Mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 34880

Mã số Acc # 15169

Acc15169

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 145
 • Skin: 83
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.080.000CARD 870.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 83
 • Ngọc: 8
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 5895

Mã số Acc # 15167

Acc15167

 • Rank: Vàng 4 Mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 108
 • Skin: 80
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
800.000CARD 640.000ATM
 • Tướng: 108
 • Skin: 80
 • Ngọc: 7
 • Rank: Vàng 4 Mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 223

Mã số Acc # 15165

Acc15165

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 145
 • Skin: 35
 • Ngọc: 14
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
700.000CARD 560.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 35
 • Ngọc: 14
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 34682

Mã số Acc # 15164

Acc15164

 • Rank: Bạc 2 mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 127
 • Skin: 242
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
2.500.000CARD 2.000.000ATM
 • Tướng: 127
 • Skin: 242
 • Ngọc: 8
 • Rank: Bạc 2 mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 614
Chát Với Admin Hỗ Trợ