NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Zuku Vaki Acc#17951 50.000CARD
Khoa Tào Quốc Đăng Acc#17414 1.700.000CARD
Nguyễn Hữu Nhân Acc#17426 180.000CARD
Tung Ho Acc#17197 470.000CARD
Nguyen Tan Tuong Acc#17994 20.000CARD
phan tuấn quang Acc#16663 45.000CARD
Sỉ Tùng Acc#16574 100.000CARD
Vũ Đô Acc#15973 160.000CARD
Ta Hau Acc#17428 10.000CARD
Kiều Tùng Lâm Acc#17753 10.000CARD
Kiều Tùng Lâm Acc#16474 550.000CARD
La Quang Hướng Acc#17876 20.000CARD
Nguyễn Hoàng Triệu Acc#17755 10.000CARD
Nguyễn Hoàng Triệu Acc#17748 10.000CARD
Quý Acc#17768 10.000CARD
Quý Acc#17686 50.000CARD
Nguyễn minh toàn Acc#16279 80.000CARD
Lê Hiếu Acc#17516 10.000CARD
Huỳnh Thiên Định Acc#16970 60.000CARD
Cao Thanh Lân Acc#17759 10.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 14115

Acc14115

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 144
 • Skin: 53
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
870.000CARD 700.000ATM
 • Tướng: 144
 • Skin: 53
 • Ngọc: 8
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 176.000

Mã số Acc # 14110

Acc14110

 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 144
 • Skin: 59
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
920.000CARD 740.000ATM
 • Tướng: 144
 • Skin: 59
 • Ngọc: 9
 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 21677

Mã số Acc # 14109

Acc14109

 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 139
 • Skin: 54
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
870.000CARD 700.000ATM
 • Tướng: 139
 • Skin: 54
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 6782

Mã số Acc # 14105

Acc14105

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 116
 • Skin: 46
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
750.000CARD 600.000ATM
 • Tướng: 116
 • Skin: 46
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 1971

Mã số Acc # 12091

Acc12091

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 128
 • Skin: 55
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
672.000CARD 540.000ATM
 • Tướng: 128
 • Skin: 55
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 2853

Mã số Acc # 11209

Acc11209

 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 130
 • Skin: 66
 • Ngọc: 14
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
760.000CARD 610.000ATM
 • Tướng: 130
 • Skin: 66
 • Ngọc: 14
 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 2563

Mã số Acc # 08095

Acc8095

 • Rank: Vàng 2 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 132
 • Skin: 57
 • Ngọc: 10
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
770.400CARD 620.000ATM
 • Tướng: 132
 • Skin: 57
 • Ngọc: 10
 • Rank: Vàng 2 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 261

Mã số Acc # 17443

Acc17443

 • Rank: Đồng 2 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 53
 • Skin: 12
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
110.000CARD 90.000ATM
 • Tướng: 53
 • Skin: 12
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 2 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3594

Mã số Acc # 17442

Acc17442

 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Tướng: 14
 • Skin: 1
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Tướng: 14
 • Skin: 1
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 837

Mã số Acc # 17441

Acc17441

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 61
 • Skin: 24
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
220.000CARD 180.000ATM
 • Tướng: 61
 • Skin: 24
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1821

Mã số Acc # 17440

Acc17440

 • Rank: Đồng 4 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 62
 • Skin: 13
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
140.000CARD 120.000ATM
 • Tướng: 62
 • Skin: 13
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 4 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 403

Mã số Acc # 17439

Acc17439

 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Tướng: 17
 • Skin: 5
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
50.000CARD 40.000ATM
 • Tướng: 17
 • Skin: 5
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3020

Mã số Acc # 17438

Acc17438

 • Rank: Vàng 4 mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 55
 • Skin: 26
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
250.000CARD 200.000ATM
 • Tướng: 55
 • Skin: 26
 • Ngọc: 7
 • Rank: Vàng 4 mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 689

Mã số Acc # 17437

Acc17437

 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Tướng: 9
 • Skin: 2
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Tướng: 9
 • Skin: 2
 • Ngọc: 6
 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2050

Mã số Acc # 17436

Acc17436

 • Rank: Bạc 1 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 100
 • Skin: 61
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
500.000CARD 400.000ATM
 • Tướng: 100
 • Skin: 61
 • Ngọc: 8
 • Rank: Bạc 1 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 4235

Mã số Acc # 17435

Acc17435

 • Rank: Bạc 4 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 78
 • Skin: 47
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
370.000CARD 300.000ATM
 • Tướng: 78
 • Skin: 47
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạc 4 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 9376

Mã số Acc # 17434

Acc17434

 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Tướng: 5
 • Skin: 2
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
15.000CARD 20.000ATM
 • Tướng: 5
 • Skin: 2
 • Ngọc: 6
 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 950

Mã số Acc # 17433

Acc17433

 • Rank: Đồng 2 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 25
 • Skin: 11
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
120.000CARD 100.000ATM
 • Tướng: 25
 • Skin: 11
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 2 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 260

Mã số Acc # 17432

Acc17432

 • Rank: Đồng 4 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 47
 • Skin: 8
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
100.000CARD 80.000ATM
 • Tướng: 47
 • Skin: 8
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 4 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3274

Mã số Acc # 17431

Acc17431

 • Rank: Vàng 4 mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 42
 • Skin: 13
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
170.000CARD 140.000ATM
 • Tướng: 42
 • Skin: 13
 • Ngọc: 7
 • Rank: Vàng 4 mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 11629
Chát Với Admin Hỗ Trợ