NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
PM Dũng Acc#00318 119.700CARD
Vũ Văn Đức Acc#12275 20.000CARD
Quang Minh Phạm Acc#12311 50.000CARD
PS Kem Phúc Acc#12320 50.000CARD
Lương Nhật Việt Acc#12280 100.000CARD
nam khang Acc#12155 210.000CARD
Giang Nam Acc#12319 40.000CARD
Phi Vũ Acc#12212 80.000CARD
Quang Phạm Acc#12248 200.000CARD
Lee Jun Đức Acc#12318 220.000CARD
minh Acc#12223 40.000CARD
nam khang Acc#12299 1.500.000CARD
Long Hoang Acc#12249 100.000CARD
Đỗ Hoàng Acc#12239 40.000CARD
Huỳnh Chí Vĩ Acc#12218 50.000CARD
Noam Acc#12272 20.000CARD
Đàm Xuân Diệm Acc#12215 80.000CARD
Nguyễn Văn Acc#12175 650.000CARD
Nguyễn Dũng Acc#01681 137.700CARD
Trần Quốc Hoàng Acc#12086 1.400.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 10815

Acc10815

 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 40
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
820.000CARD 660.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 40
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 1361

Mã số Acc # 10705

Acc10705

 • Rank: Vàng 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 37
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
700.000CARD 560.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 37
 • Ngọc: 9
 • Rank: Vàng 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 53142

Mã số Acc # 09455

Acc9455

 • Rank: Vàng 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 140
 • Skin: 92
 • Ngọc: 23
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.305.000CARD 1.050.000ATM
 • Tướng: 140
 • Skin: 92
 • Ngọc: 23
 • Rank: Vàng 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 46073

Mã số Acc # 08095

Acc8095

 • Rank: Vàng 2 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 132
 • Skin: 57
 • Ngọc: 10
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
963.000CARD 780.000ATM
 • Tướng: 132
 • Skin: 57
 • Ngọc: 10
 • Rank: Vàng 2 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 261

Mã số Acc # 08092

Acc8092

 • Rank: Vàng 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 140
 • Skin: 74
 • Ngọc: 25
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.161.000CARD 930.000ATM
 • Tướng: 140
 • Skin: 74
 • Ngọc: 25
 • Rank: Vàng 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 87664

Mã số Acc # 08007

Acc8007

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 138
 • Skin: 37
 • Ngọc: 11
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
738.000CARD 600.000ATM
 • Tướng: 138
 • Skin: 37
 • Ngọc: 11
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 3303

Mã số Acc # 07903

Acc7903

 • Rank: Vàng 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 135
 • Skin: 37
 • Ngọc: 11
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
765.000CARD 620.000ATM
 • Tướng: 135
 • Skin: 37
 • Ngọc: 11
 • Rank: Vàng 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 308

Mã số Acc # 12321

Acc12321

 • Rank: Đồng 4 Mùa 8
 • Khung: Không
 • Tướng: 60
 • Skin: 14
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
150.000CARD 120.000ATM
 • Tướng: 60
 • Skin: 14
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 4 Mùa 8
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 725

Mã số Acc # 12317

Acc12317

 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Tướng: 50
 • Skin: 11
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
150.000CARD 120.000ATM
 • Tướng: 50
 • Skin: 11
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2537

Mã số Acc # 12316

Acc12316

 • Rank: Bạc 4 Mùa 8
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 46
 • Skin: 10
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
110.000CARD 90.000ATM
 • Tướng: 46
 • Skin: 10
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 4 Mùa 8
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 3377

Mã số Acc # 12315

Acc12315

 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Tướng: 33
 • Skin: 4
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
60.000CARD 50.000ATM
 • Tướng: 33
 • Skin: 4
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 4458

Mã số Acc # 12314

Acc12314

 • Rank: Đồng 4 Mùa 8
 • Khung: Không
 • Tướng: 46
 • Skin: 12
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
130.000CARD 110.000ATM
 • Tướng: 46
 • Skin: 12
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 4 Mùa 8
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 6622

Mã số Acc # 12313

Acc12313

 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Tướng: 16
 • Skin: 1
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
25.000CARD 20.000ATM
 • Tướng: 16
 • Skin: 1
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1339

Mã số Acc # 12312

Acc12312

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 8
 • Khung: Không
 • Tướng: 96
 • Skin: 13
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
210.000CARD 170.000ATM
 • Tướng: 96
 • Skin: 13
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 8
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1861

Mã số Acc # 12310

Acc12310

 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Tướng: 13
 • Skin: 2
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
30.000CARD 30.000ATM
 • Tướng: 13
 • Skin: 2
 • Ngọc: 6
 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2994

Mã số Acc # 12309

Acc12309

 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Tướng: 15
 • Skin: 2
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
30.000CARD 30.000ATM
 • Tướng: 15
 • Skin: 2
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1440

Mã số Acc # 12308

Acc12308

 • Rank: Bạc 4 Mùa 8
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 64
 • Skin: 14
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
160.000CARD 130.000ATM
 • Tướng: 64
 • Skin: 14
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạc 4 Mùa 8
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 276

Mã số Acc # 12307

Acc12307

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 8
 • Khung: Không
 • Tướng: 87
 • Skin: 11
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
160.000CARD 130.000ATM
 • Tướng: 87
 • Skin: 11
 • Ngọc: 8
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 8
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2485

Mã số Acc # 12306

Acc12306

 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Tướng: 22
 • Skin: 3
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
40.000CARD 40.000ATM
 • Tướng: 22
 • Skin: 3
 • Ngọc: 6
 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3919

Mã số Acc # 12305

Acc12305

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 8
 • Khung: Không
 • Tướng: 37
 • Skin: 5
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
70.000CARD 60.000ATM
 • Tướng: 37
 • Skin: 5
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 8
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 7639
Chát Với Admin Hỗ Trợ