NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Đoán Xem Acc#03063 279.000CARD
Nguyễn Quang Thuận Acc#09774 90.000CARD
Tài Đào Acc#11567 50.000CARD
Tóc Đỏ Acc#11264 140.000CARD
Phạm Hoàng Anh Acc#09541 63.000CARD
Huỳnh Kim Phát Acc#11545 850.000CARD
Phạm Chí Đại Acc#11581 220.000CARD
Phạm Chí Đại Acc#09649 63.000CARD
Karthus Sama Acc#10876 230.000CARD
Phan Gia Tấn Acc#02818 315.000CARD
Lê Văn Chiến Acc#11571 60.000CARD
Lã Hùng Tuấn Acc#11553 40.000CARD
Hoàng Mạnh Acc#11566 30.000CARD
Phạm Chí Đại Acc#11576 80.000CARD
Trịnh Tài Tú Acc#11520 210.000CARD
Phan Tuan Anh Acc#11472 190.000CARD
Hiếu Blood Acc#11564 50.000CARD
nguyen thanh dat Acc#04727 108.000CARD
Tấn Phát Acc#11570 55.000CARD
Nguyễn Hoàng Duy Tân Acc#11561 50.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 08095

Acc8095

 • Rank: Vàng 2 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 132
 • Skin: 57
 • Ngọc: 10
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
963.000CARD 780.000ATM
 • Tướng: 132
 • Skin: 57
 • Ngọc: 10
 • Rank: Vàng 2 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 261

Mã số Acc # 08092

Acc8092

 • Rank: Vàng 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 140
 • Skin: 74
 • Ngọc: 25
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.161.000CARD 930.000ATM
 • Tướng: 140
 • Skin: 74
 • Ngọc: 25
 • Rank: Vàng 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 87664

Mã số Acc # 08007

Acc8007

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 138
 • Skin: 37
 • Ngọc: 11
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
738.000CARD 600.000ATM
 • Tướng: 138
 • Skin: 37
 • Ngọc: 11
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 3303

Mã số Acc # 08004

Acc8004

 • Rank: Vàng 5 Mùa 8
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 133
 • Skin: 41
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
765.000CARD 620.000ATM
 • Tướng: 133
 • Skin: 41
 • Ngọc: 7
 • Rank: Vàng 5 Mùa 8
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 4504

Mã số Acc # 07903

Acc7903

 • Rank: Vàng 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 135
 • Skin: 37
 • Ngọc: 11
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
765.000CARD 620.000ATM
 • Tướng: 135
 • Skin: 37
 • Ngọc: 11
 • Rank: Vàng 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 308

Mã số Acc # 11623

Acc11623

 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Tướng: 17
 • Skin: 2
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
30.000CARD 30.000ATM
 • Tướng: 17
 • Skin: 2
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 878

Mã số Acc # 11622

Acc11622

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 8
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 28
 • Skin: 5
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
60.000CARD 50.000ATM
 • Tướng: 28
 • Skin: 5
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 8
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 5181

Mã số Acc # 11621

Acc11621

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 8
 • Khung: Không
 • Tướng: 34
 • Skin: 5
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
70.000CARD 60.000ATM
 • Tướng: 34
 • Skin: 5
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 8
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3686

Mã số Acc # 11620

Acc11620

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 8
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 81
 • Skin: 7
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
130.000CARD 110.000ATM
 • Tướng: 81
 • Skin: 7
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 8
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 980

Mã số Acc # 11619

Acc11619

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 8
 • Khung: Không
 • Tướng: 37
 • Skin: 6
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
80.000CARD 70.000ATM
 • Tướng: 37
 • Skin: 6
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 8
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 911

Mã số Acc # 11618

Acc11618

 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Tướng: 31
 • Skin: 2
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
50.000CARD 40.000ATM
 • Tướng: 31
 • Skin: 2
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 796

Mã số Acc # 11617

Acc11617

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 8
 • Khung: Không
 • Tướng: 44
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
100.000CARD 80.000ATM
 • Tướng: 44
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 8
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3084

Mã số Acc # 11616

Acc11616

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 8
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 32
 • Skin: 4
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
60.000CARD 50.000ATM
 • Tướng: 32
 • Skin: 4
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 8
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 1384

Mã số Acc # 11615

Acc11615

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 8
 • Khung: Không
 • Tướng: 42
 • Skin: 5
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
70.000CARD 60.000ATM
 • Tướng: 42
 • Skin: 5
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 8
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2041

Mã số Acc # 11614

Acc11614

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 8
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 31
 • Skin: 4
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
60.000CARD 50.000ATM
 • Tướng: 31
 • Skin: 4
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 8
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 1938

Mã số Acc # 11613

Acc11613

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 8
 • Khung: Không
 • Tướng: 31
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
85.000CARD 70.000ATM
 • Tướng: 31
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 8
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1804

Mã số Acc # 11612

Acc11612

 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Tướng: 23
 • Skin: 4
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
50.000CARD 40.000ATM
 • Tướng: 23
 • Skin: 4
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2040

Mã số Acc # 11611

Acc11611

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 8
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 34
 • Skin: 5
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
70.000CARD 60.000ATM
 • Tướng: 34
 • Skin: 5
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 8
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 1019

Mã số Acc # 11610

Acc11610

 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Tướng: 18
 • Skin: 3
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
40.000CARD 40.000ATM
 • Tướng: 18
 • Skin: 3
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 309

Mã số Acc # 11609

Acc11609

 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Tướng: 29
 • Skin: 3
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
50.000CARD 40.000ATM
 • Tướng: 29
 • Skin: 3
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1849
Chát Với Admin Hỗ Trợ