NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Đoán Xem Acc#03063 279.000CARD
Nguyễn Quang Thuận Acc#09774 90.000CARD
Tài Đào Acc#11567 50.000CARD
Tóc Đỏ Acc#11264 140.000CARD
Phạm Hoàng Anh Acc#09541 63.000CARD
Huỳnh Kim Phát Acc#11545 850.000CARD
Phạm Chí Đại Acc#11581 220.000CARD
Phạm Chí Đại Acc#09649 63.000CARD
Karthus Sama Acc#10876 230.000CARD
Phan Gia Tấn Acc#02818 315.000CARD
Lê Văn Chiến Acc#11571 60.000CARD
Lã Hùng Tuấn Acc#11553 40.000CARD
Hoàng Mạnh Acc#11566 30.000CARD
Phạm Chí Đại Acc#11576 80.000CARD
Trịnh Tài Tú Acc#11520 210.000CARD
Phan Tuan Anh Acc#11472 190.000CARD
Hiếu Blood Acc#11564 50.000CARD
nguyen thanh dat Acc#04727 108.000CARD
Tấn Phát Acc#11570 55.000CARD
Nguyễn Hoàng Duy Tân Acc#11561 50.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 11541

Acc11541

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 48
 • Ngọc: 10
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
880.000CARD 710.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 48
 • Ngọc: 10
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 180.000

Mã số Acc # 11540

Acc11540

 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 100
 • Skin: 77
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
950.000CARD 760.000ATM
 • Tướng: 100
 • Skin: 77
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 1546

Mã số Acc # 11539

Acc11539

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 135
 • Skin: 34
 • Ngọc: 10
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
730.000CARD 590.000ATM
 • Tướng: 135
 • Skin: 34
 • Ngọc: 10
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 56

Mã số Acc # 11537

Acc11537

 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 55
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
920.000CARD 740.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 55
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 47760

Mã số Acc # 11531

Acc11531

 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 128
 • Skin: 37
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
570.000CARD 460.000ATM
 • Tướng: 128
 • Skin: 37
 • Ngọc: 8
 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 1572

Mã số Acc # 11453

Acc11453

 • Rank: Vàng 3 mùa 8
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 141
 • Skin: 51
 • Ngọc: 10
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
650.000CARD 520.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 51
 • Ngọc: 10
 • Rank: Vàng 3 mùa 8
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 70117

Mã số Acc # 11209

Acc11209

 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 130
 • Skin: 66
 • Ngọc: 14
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
950.000CARD 760.000ATM
 • Tướng: 130
 • Skin: 66
 • Ngọc: 14
 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 2563

Mã số Acc # 11208

Acc11208

 • Rank: Vàng 1 75 điểm mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 136
 • Skin: 53
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
780.000CARD 630.000ATM
 • Tướng: 136
 • Skin: 53
 • Ngọc: 6
 • Rank: Vàng 1 75 điểm mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 3376

Mã số Acc # 10974

Acc10974

 • Rank: Vàng 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 47
 • Ngọc: 15
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
800.000CARD 640.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 47
 • Ngọc: 15
 • Rank: Vàng 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 48066

Mã số Acc # 10968

Acc10968

 • Rank: Bạch Kim 3 mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 58
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
950.000CARD 760.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 58
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạch Kim 3 mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 46019

Mã số Acc # 10963

Acc10963

 • Rank: Vàng 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 65
 • Ngọc: 11
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
860.000CARD 690.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 65
 • Ngọc: 11
 • Rank: Vàng 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 31789

Mã số Acc # 10867

Acc10867

 • Rank: Bạch Kim 3 mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 54
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
950.000CARD 760.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 54
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạch Kim 3 mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 43318

Mã số Acc # 10866

Acc10866

 • Rank: Vàng 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 59
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
820.000CARD 660.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 59
 • Ngọc: 5
 • Rank: Vàng 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 5690

Mã số Acc # 10818

Acc10818

 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 122
 • Skin: 34
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
700.000CARD 560.000ATM
 • Tướng: 122
 • Skin: 34
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 5194

Mã số Acc # 10817

Acc10817

 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 73
 • Ngọc: 30
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.060.000CARD 850.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 73
 • Ngọc: 30
 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 72870

Mã số Acc # 10815

Acc10815

 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 40
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
820.000CARD 660.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 40
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 1361

Mã số Acc # 10763

Acc10763

 • Rank: Vàng 3 mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 54
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
780.000CARD 630.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 54
 • Ngọc: 8
 • Rank: Vàng 3 mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 39915

Mã số Acc # 10705

Acc10705

 • Rank: Vàng 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 37
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
700.000CARD 560.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 37
 • Ngọc: 9
 • Rank: Vàng 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 53142

Mã số Acc # 10700

Acc10700

 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 32
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
770.000CARD 620.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 32
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 29732

Mã số Acc # 09455

Acc9455

 • Rank: Vàng 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 140
 • Skin: 92
 • Ngọc: 23
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.305.000CARD 1.050.000ATM
 • Tướng: 140
 • Skin: 92
 • Ngọc: 23
 • Rank: Vàng 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 46073
Chát Với Admin Hỗ Trợ