NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Đoán Xem Acc#03063 279.000CARD
Nguyễn Quang Thuận Acc#09774 90.000CARD
Tài Đào Acc#11567 50.000CARD
Tóc Đỏ Acc#11264 140.000CARD
Phạm Hoàng Anh Acc#09541 63.000CARD
Huỳnh Kim Phát Acc#11545 850.000CARD
Phạm Chí Đại Acc#11581 220.000CARD
Phạm Chí Đại Acc#09649 63.000CARD
Karthus Sama Acc#10876 230.000CARD
Phan Gia Tấn Acc#02818 315.000CARD
Lê Văn Chiến Acc#11571 60.000CARD
Lã Hùng Tuấn Acc#11553 40.000CARD
Hoàng Mạnh Acc#11566 30.000CARD
Phạm Chí Đại Acc#11576 80.000CARD
Trịnh Tài Tú Acc#11520 210.000CARD
Phan Tuan Anh Acc#11472 190.000CARD
Hiếu Blood Acc#11564 50.000CARD
nguyen thanh dat Acc#04727 108.000CARD
Tấn Phát Acc#11570 55.000CARD
Nguyễn Hoàng Duy Tân Acc#11561 50.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 00082

Acc#70

 • Rank: Bạc 5
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 59
 • Skin: 11
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
142.200CARD 120.000ATM
 • Tướng: 59
 • Skin: 11
 • Ngọc: 4
 • Rank: Bạc 5
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 3520

Mã số Acc # 00069

Acc#57

 • Rank: Đồng 5
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 40
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
108.900CARD 90.000ATM
 • Tướng: 40
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 5
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 4008

Mã số Acc # 00066

Acc#54

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 62
 • Skin: 30
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
298.800CARD 240.000ATM
 • Tướng: 62
 • Skin: 30
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 8400

Mã số Acc # 00060

Acc#48

 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 43
 • Skin: 8
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
103.500CARD 90.000ATM
 • Tướng: 43
 • Skin: 8
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 6025

Mã số Acc # 00049

Acc#37

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 29
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
99.000CARD 80.000ATM
 • Tướng: 29
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 491

Mã số Acc # 00041

Acc#29

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 39
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
108.000CARD 90.000ATM
 • Tướng: 39
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 2597

Mã số Acc # 00033

Acc#21

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 39
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
117.000CARD 100.000ATM
 • Tướng: 39
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 5880

Mã số Acc # 00032

Acc#20

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 35
 • Skin: 0
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
104.400CARD 90.000ATM
 • Tướng: 35
 • Skin: 0
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 2499

Mã số Acc # 00028

Acc#17

 • Rank: đồng 2
 • Khung: Không
 • Tướng: 42
 • Skin: 11
 • Ngọc: 0
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
108.000CARD 90.000ATM
 • Tướng: 42
 • Skin: 11
 • Ngọc: 0
 • Rank: đồng 2
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 13467

Mã số Acc # 00023

Acc#13

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 41
 • Skin: 16
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
144.000CARD 120.000ATM
 • Tướng: 41
 • Skin: 16
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3254

Mã số Acc # 00019

Acc#09

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 48
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
126.000CARD 110.000ATM
 • Tướng: 48
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1919
Chát Với Admin Hỗ Trợ