NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
PRO20042005 Acc#12677 20.000CARD
Quang Huy Acc#12686 40.000CARD
Quang Huy Acc#12653 20.000CARD
Tu Dha Acc#12628 20.000CARD
nguyenhuy Acc#12684 50.000CARD
Đoán Xem Acc#12616 400.000CARD
pham tang Acc#12690 20.000CARD
Anh Nguyen Acc#12661 90.000CARD
Họ Và Tên Acc#11050 150.000CARD
Tran Nam Acc#12644 100.000CARD
tmhbestlol Acc#04770 144.000CARD
Lui Bui Acc#12620 310.000CARD
Thành Ca Acc#12646 50.000CARD
Đinh Trọng Tuyền Acc#12629 150.000CARD
Nguyễn minh ng Acc#12664 20.000CARD
Thành Ca Acc#12657 20.000CARD
Thành Đạt Acc#02364 189.000CARD
Nhóc Ngịch Ngợm Acc#12648 30.000CARD
Nguyễn Trường Duy Acc#12619 530.000CARD
vuminhtue Acc#12643 80.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 00148

Acc#148

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 42
 • Skin: 11
 • Ngọc: 0
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
126.000CARD 110.000ATM
 • Tướng: 42
 • Skin: 11
 • Ngọc: 0
 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 4960

Mã số Acc # 00144

Acc#144

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 64
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
154.800CARD 130.000ATM
 • Tướng: 64
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 6263

Mã số Acc # 00129

Acc#129

 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 66
 • Skin: 13
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
164.700CARD 140.000ATM
 • Tướng: 66
 • Skin: 13
 • Ngọc: 4
 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 5739

Mã số Acc # 00127

Acc#127

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 60
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
126.900CARD 110.000ATM
 • Tướng: 60
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 5357

Mã số Acc # 00125

Acc#125

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 39
 • Skin: 13
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
140.400CARD 120.000ATM
 • Tướng: 39
 • Skin: 13
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 3566

Mã số Acc # 00124

Acc#124

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 35
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
104.400CARD 90.000ATM
 • Tướng: 35
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3359

Mã số Acc # 00119

Acc#107

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 42
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
110.700CARD 90.000ATM
 • Tướng: 42
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 6819

Mã số Acc # 00118

Acc#106

 • Rank: Bạc 2
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 43
 • Skin: 15
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
160.200CARD 130.000ATM
 • Tướng: 43
 • Skin: 15
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạc 2
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 2379

Mã số Acc # 00102

Acc#90

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 39
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
116.100CARD 100.000ATM
 • Tướng: 39
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 4814

Mã số Acc # 00082

Acc#70

 • Rank: Bạc 5
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 59
 • Skin: 11
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
142.200CARD 120.000ATM
 • Tướng: 59
 • Skin: 11
 • Ngọc: 4
 • Rank: Bạc 5
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 3520

Mã số Acc # 00069

Acc#57

 • Rank: Đồng 5
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 40
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
108.900CARD 90.000ATM
 • Tướng: 40
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 5
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 4008

Mã số Acc # 00032

Acc#20

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 35
 • Skin: 0
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
104.400CARD 90.000ATM
 • Tướng: 35
 • Skin: 0
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 2499

Mã số Acc # 00019

Acc#09

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 48
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
126.000CARD 110.000ATM
 • Tướng: 48
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1919
Chát Với Admin Hỗ Trợ