NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
PRO20042005 Acc#12677 20.000CARD
Quang Huy Acc#12686 40.000CARD
Quang Huy Acc#12653 20.000CARD
Tu Dha Acc#12628 20.000CARD
nguyenhuy Acc#12684 50.000CARD
Đoán Xem Acc#12616 400.000CARD
pham tang Acc#12690 20.000CARD
Anh Nguyen Acc#12661 90.000CARD
Họ Và Tên Acc#11050 150.000CARD
Tran Nam Acc#12644 100.000CARD
tmhbestlol Acc#04770 144.000CARD
Lui Bui Acc#12620 310.000CARD
Thành Ca Acc#12646 50.000CARD
Đinh Trọng Tuyền Acc#12629 150.000CARD
Nguyễn minh ng Acc#12664 20.000CARD
Thành Ca Acc#12657 20.000CARD
Thành Đạt Acc#02364 189.000CARD
Nhóc Ngịch Ngợm Acc#12648 30.000CARD
Nguyễn Trường Duy Acc#12619 530.000CARD
vuminhtue Acc#12643 80.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 00252

Acc#252

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 43
 • Skin: 8
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
103.500CARD 90.000ATM
 • Tướng: 43
 • Skin: 8
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 2648

Mã số Acc # 00251

Acc#251

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 60
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
143.100CARD 120.000ATM
 • Tướng: 60
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 755

Mã số Acc # 00249

Acc#249

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 62
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
144.900CARD 120.000ATM
 • Tướng: 62
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 2545

Mã số Acc # 00246

Acc#246

 • Rank: Đồng 5
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 30
 • Skin: 11
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
116.100CARD 100.000ATM
 • Tướng: 30
 • Skin: 11
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 5
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 6215

Mã số Acc # 00233

Acc#233

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 59
 • Skin: 7
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
109.800CARD 90.000ATM
 • Tướng: 59
 • Skin: 7
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 10009

Mã số Acc # 00227

Acc#227

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 59
 • Skin: 6
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
101.700CARD 90.000ATM
 • Tướng: 59
 • Skin: 6
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 6875

Mã số Acc # 00218

Acc#218

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 31
 • Skin: 4
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
60.300CARD 50.000ATM
 • Tướng: 31
 • Skin: 4
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 3484

Mã số Acc # 00203

Acc#203

 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 30
 • Skin: 6
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
75.600CARD 70.000ATM
 • Tướng: 30
 • Skin: 6
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 10175

Mã số Acc # 00189

Acc#189

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 29
 • Skin: 5
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
66.600CARD 60.000ATM
 • Tướng: 29
 • Skin: 5
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 4438

Mã số Acc # 00187

Acc#187

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 51
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
126.900CARD 110.000ATM
 • Tướng: 51
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 9244

Mã số Acc # 00183

Acc#183

 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 36
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
105.300CARD 90.000ATM
 • Tướng: 36
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 11428

Mã số Acc # 00173

Acc#173

 • Rank: Bạc 1
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 29
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
108.000CARD 90.000ATM
 • Tướng: 29
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạc 1
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 56769

Mã số Acc # 00171

Acc#171

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 35
 • Skin: 13
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
136.800CARD 110.000ATM
 • Tướng: 35
 • Skin: 13
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 5912

Mã số Acc # 00169

Acc#169

 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 62
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
128.700CARD 110.000ATM
 • Tướng: 62
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 8395

Mã số Acc # 00168

Acc#168

 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 49
 • Skin: 10
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
125.100CARD 110.000ATM
 • Tướng: 49
 • Skin: 10
 • Ngọc: 4
 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 8094

Mã số Acc # 00166

Acc#166

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 45
 • Skin: 11
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
126.000CARD 110.000ATM
 • Tướng: 45
 • Skin: 11
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3650

Mã số Acc # 00165

Acc#165

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 65
 • Skin: 20
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
220.500CARD 180.000ATM
 • Tướng: 65
 • Skin: 20
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 2866

Mã số Acc # 00164

Acc#164

 • Rank: Bạc 5
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 44
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
104.400CARD 90.000ATM
 • Tướng: 44
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạc 5
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 2224

Mã số Acc # 00163

Acc#163

 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 40
 • Skin: 10
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
117.000CARD 100.000ATM
 • Tướng: 40
 • Skin: 10
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 3205

Mã số Acc # 00162

Acc#162

 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 36
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
105.300CARD 90.000ATM
 • Tướng: 36
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 7909
Chát Với Admin Hỗ Trợ