NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Kiet ANh Acc#12913 56.000CARD
PM Dũng Acc#07330 43.200CARD
Thành Dương Acc#14044 100.000CARD
hoangtung Acc#13953 100.000CARD
Phạm Duy Thành Acc#12700 80.000CARD
Nhân Nghĩa Acc#07353 43.200CARD
Ngô Văn Đức Acc#14075 110.000CARD
Phan Nguyễn Thành Nam Acc#13506 1.200.000CARD
jasonsun Acc#14091 900.000CARD
Nguyen Khanh Tran Acc#13915 230.000CARD
nguyen trong hieu Acc#12920 56.000CARD
Cành Lá Acc#07816 43.200CARD
Minh Quang Acc#01878 47.520CARD
Hà Trung Hiếu Acc#13892 220.000CARD
haoga123 Acc#14001 140.000CARD
Doan Ha Acc#14072 70.000CARD
Đào Nguyệt Phụng Thư Acc#12520 64.000CARD
Trọng Khánh Acc#13969 100.000CARD
Nam Dinh Acc#14050 110.000CARD
Trọng Nguyễn Acc#07618 43.200CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 14099

Acc14099

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 144
 • Skin: 193
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.900.000CARD 1.520.000ATM
 • Tướng: 144
 • Skin: 193
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 100.000

Mã số Acc # 13849

Acc13849

 • Rank: Kim Cương 1 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Tướng: 143
 • Skin: 110
 • Ngọc: 17
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
2.500.000CARD 2.000.000ATM
 • Tướng: 143
 • Skin: 110
 • Ngọc: 17
 • Rank: Kim Cương 1 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Số IP dư: 15522

Mã số Acc # 14097

Acc14097

 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Tướng: 116
 • Skin: 44
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.050.000CARD 840.000ATM
 • Tướng: 116
 • Skin: 44
 • Ngọc: 7
 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Số IP dư: 4418

Mã số Acc # 14094

Acc14094

 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 144
 • Skin: 102
 • Ngọc: 10
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.200.000CARD 960.000ATM
 • Tướng: 144
 • Skin: 102
 • Ngọc: 10
 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 62734

Mã số Acc # 13899

Acc13899

 • Rank: Bạch Kim 1 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 140
 • Skin: 105
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.300.000CARD 1.040.000ATM
 • Tướng: 140
 • Skin: 105
 • Ngọc: 9
 • Rank: Bạch Kim 1 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 2452

Mã số Acc # 13062

Acc13062

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 143
 • Skin: 62
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
760.000CARD 610.000ATM
 • Tướng: 143
 • Skin: 62
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 2095

Mã số Acc # 10863

Acc10863

 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 132
 • Skin: 65
 • Ngọc: 13
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
776.000CARD 630.000ATM
 • Tướng: 132
 • Skin: 65
 • Ngọc: 13
 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 298

Mã số Acc # 08137

Acc8137

 • Rank: Vàng 3 mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 140
 • Skin: 57
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
864.000CARD 700.000ATM
 • Tướng: 140
 • Skin: 57
 • Ngọc: 7
 • Rank: Vàng 3 mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 28140

Mã số Acc # 14106

Acc14106

 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 144
 • Skin: 55
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
840.000CARD 680.000ATM
 • Tướng: 144
 • Skin: 55
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 9872

Mã số Acc # 14105

Acc14105

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 116
 • Skin: 46
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
750.000CARD 600.000ATM
 • Tướng: 116
 • Skin: 46
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 1971

Mã số Acc # 14104

Acc14104

 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 51
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
850.000CARD 680.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 51
 • Ngọc: 9
 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 5903

Mã số Acc # 14103

Acc14103

 • Rank: Vàng 2 Mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 137
 • Skin: 101
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.100.000CARD 880.000ATM
 • Tướng: 137
 • Skin: 101
 • Ngọc: 7
 • Rank: Vàng 2 Mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 16216

Mã số Acc # 14102

Acc14102

 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 99
 • Skin: 68
 • Ngọc: 10
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
900.000CARD 720.000ATM
 • Tướng: 99
 • Skin: 68
 • Ngọc: 10
 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 18571

Mã số Acc # 14096

Acc14096

 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 132
 • Skin: 70
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
950.000CARD 760.000ATM
 • Tướng: 132
 • Skin: 70
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 5357

Mã số Acc # 14095

Acc14095

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 144
 • Skin: 43
 • Ngọc: 10
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
800.000CARD 640.000ATM
 • Tướng: 144
 • Skin: 43
 • Ngọc: 10
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 20751

Mã số Acc # 13957

Acc13957

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 131
 • Skin: 36
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
700.000CARD 560.000ATM
 • Tướng: 131
 • Skin: 36
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 4772

Mã số Acc # 13518

Acc13518

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 143
 • Skin: 87
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
840.000CARD 680.000ATM
 • Tướng: 143
 • Skin: 87
 • Ngọc: 8
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 5080

Mã số Acc # 12091

Acc12091

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 128
 • Skin: 55
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
672.000CARD 540.000ATM
 • Tướng: 128
 • Skin: 55
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 2853

Mã số Acc # 11637

Acc11637

 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 44
 • Ngọc: 15
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
680.000CARD 550.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 44
 • Ngọc: 15
 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 164.000

Mã số Acc # 11548

Acc11548

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 88
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
920.000CARD 740.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 88
 • Ngọc: 9
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 52259
Chát Với Admin Hỗ Trợ