NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Đoán Xem Acc#03063 279.000CARD
Nguyễn Quang Thuận Acc#09774 90.000CARD
Tài Đào Acc#11567 50.000CARD
Tóc Đỏ Acc#11264 140.000CARD
Phạm Hoàng Anh Acc#09541 63.000CARD
Huỳnh Kim Phát Acc#11545 850.000CARD
Phạm Chí Đại Acc#11581 220.000CARD
Phạm Chí Đại Acc#09649 63.000CARD
Karthus Sama Acc#10876 230.000CARD
Phan Gia Tấn Acc#02818 315.000CARD
Lê Văn Chiến Acc#11571 60.000CARD
Lã Hùng Tuấn Acc#11553 40.000CARD
Hoàng Mạnh Acc#11566 30.000CARD
Phạm Chí Đại Acc#11576 80.000CARD
Trịnh Tài Tú Acc#11520 210.000CARD
Phan Tuan Anh Acc#11472 190.000CARD
Hiếu Blood Acc#11564 50.000CARD
nguyen thanh dat Acc#04727 108.000CARD
Tấn Phát Acc#11570 55.000CARD
Nguyễn Hoàng Duy Tân Acc#11561 50.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 11533

Acc11533

 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 82
 • Ngọc: 25
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.200.000CARD 960.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 82
 • Ngọc: 25
 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 158.000

Mã số Acc # 11457

Acc11457

 • Rank: Kim Cương 5 Mùa 8
 • Khung: Kim Cương
 • Tướng: 124
 • Skin: 50
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.100.000CARD 880.000ATM
 • Tướng: 124
 • Skin: 50
 • Ngọc: 7
 • Rank: Kim Cương 5 Mùa 8
 • Khung: Kim Cương
 • Số IP dư: 7150

Mã số Acc # 11413

Acc11413

 • Rank: Kim Cương 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 55
 • Ngọc: 12
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.100.000CARD 880.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 55
 • Ngọc: 12
 • Rank: Kim Cương 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 65863

Mã số Acc # 11412

Acc11412

 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 8
 • Khung: Kim Cương
 • Tướng: 141
 • Skin: 91
 • Ngọc: 14
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.300.000CARD 1.040.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 91
 • Ngọc: 14
 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 8
 • Khung: Kim Cương
 • Số IP dư: 15153

Mã số Acc # 11532

Acc11532

 • Rank: Bạch kim 2 Mùa 8
 • Khung: Kim Cương
 • Tướng: 141
 • Skin: 42
 • Ngọc: 16
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
850.000CARD 680.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 42
 • Ngọc: 16
 • Rank: Bạch kim 2 Mùa 8
 • Khung: Kim Cương
 • Số IP dư: 406.000

Mã số Acc # 11459

Acc11459

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 89
 • Ngọc: 19
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.180.000CARD 950.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 89
 • Ngọc: 19
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 40731

Mã số Acc # 11456

Acc11456

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 47
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
880.000CARD 710.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 47
 • Ngọc: 8
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 12565

Mã số Acc # 11455

Acc11455

 • Rank: Bạch kim 2 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 51
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
910.000CARD 730.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 51
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạch kim 2 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 46919

Mã số Acc # 11411

Acc11411

 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 136
 • Skin: 40
 • Ngọc: 11
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
850.000CARD 680.000ATM
 • Tướng: 136
 • Skin: 40
 • Ngọc: 11
 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 3586

Mã số Acc # 11407

Acc11407

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 58
 • Ngọc: 23
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.000.000CARD 800.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 58
 • Ngọc: 23
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 70693

Mã số Acc # 11204

Acc11204

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 95
 • Ngọc: 16
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.200.000CARD 960.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 95
 • Ngọc: 16
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 126.000

Mã số Acc # 11203

Acc11203

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 87
 • Ngọc: 12
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.150.000CARD 920.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 87
 • Ngọc: 12
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 29070

Mã số Acc # 10961

Acc10961

 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 62
 • Ngọc: 13
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
950.000CARD 760.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 62
 • Ngọc: 13
 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 55264

Mã số Acc # 10864

Acc10864

 • Rank: Vàng 2 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 89
 • Ngọc: 18
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.080.000CARD 870.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 89
 • Ngọc: 18
 • Rank: Vàng 2 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 198.000

Mã số Acc # 10863

Acc10863

 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 132
 • Skin: 65
 • Ngọc: 13
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
970.000CARD 780.000ATM
 • Tướng: 132
 • Skin: 65
 • Ngọc: 13
 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 298

Mã số Acc # 08137

Acc8137

 • Rank: Vàng 3 mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 140
 • Skin: 57
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.080.000CARD 870.000ATM
 • Tướng: 140
 • Skin: 57
 • Ngọc: 7
 • Rank: Vàng 3 mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 28140

Mã số Acc # 08098

Acc8098

 • Rank: Vàng 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 140
 • Skin: 67
 • Ngọc: 17
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.080.000CARD 870.000ATM
 • Tướng: 140
 • Skin: 67
 • Ngọc: 17
 • Rank: Vàng 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 123.000

Mã số Acc # 08000

Acc8000

 • Rank: Vàng 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 140
 • Skin: 53
 • Ngọc: 18
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
945.000CARD 760.000ATM
 • Tướng: 140
 • Skin: 53
 • Ngọc: 18
 • Rank: Vàng 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 50058

Mã số Acc # 07340

Acc7340

 • Rank: Vàng 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 139
 • Skin: 44
 • Ngọc: 11
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
855.000CARD 690.000ATM
 • Tướng: 139
 • Skin: 44
 • Ngọc: 11
 • Rank: Vàng 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 1051

Mã số Acc # 11548

Acc11548

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 88
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.150.000CARD 920.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 88
 • Ngọc: 9
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 52259
Chát Với Admin Hỗ Trợ