NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Lê Bảo Quỳnh Acc#13322 25.000CARD
Đinh Công Điệp Acc#13314 70.000CARD
Phương Tùng Nguyễn Acc#13162 30.000CARD
Phương Tùng Nguyễn Acc#13274 160.000CARD
Huy Phạm Acc#13268 100.000CARD
Nguyễn Quang Lưc Acc#13311 40.000CARD
vo truong giang Acc#13069 90.000CARD
Phan Nguyên Acc#12869 100.000CARD
Le Nguyen Acc#13308 1.600.000CARD
Trần Minh Ngọc Acc#13298 30.000CARD
Quang Nguyễn Acc#12829 45.000CARD
Long Nguyễn Acc#13056 860.000CARD
Tuonganh Quachdac Acc#13275 30.000CARD
Nguyễn Ngọc Nguyên Acc#13114 70.000CARD
Nguyễn Hoàng Huy Acc#13139 70.000CARD
Trường Trịnh Acc#13184 80.000CARD
dang Acc#13097 70.000CARD
Hoàng Nhân Acc#13309 30.000CARD
pkpro Acc#12835 25.000CARD
Do Ba Manh Acc#13310 45.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 13325

Acc13325

 • Rank: Vàng 3 mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 143
 • Skin: 173
 • Ngọc: 15
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.800.000CARD 1.440.000ATM
 • Tướng: 143
 • Skin: 173
 • Ngọc: 15
 • Rank: Vàng 3 mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 98291

Mã số Acc # 13324

Acc13324

 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 143
 • Skin: 77
 • Ngọc: 14
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.000.000CARD 800.000ATM
 • Tướng: 143
 • Skin: 77
 • Ngọc: 14
 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 119.000

Mã số Acc # 13064

Acc13064

 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Tướng: 135
 • Skin: 97
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.150.000CARD 920.000ATM
 • Tướng: 135
 • Skin: 97
 • Ngọc: 9
 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Số IP dư: 8581

Mã số Acc # 13062

Acc13062

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 143
 • Skin: 62
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
950.000CARD 760.000ATM
 • Tướng: 143
 • Skin: 62
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 2095

Mã số Acc # 10863

Acc10863

 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 132
 • Skin: 65
 • Ngọc: 13
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
970.000CARD 780.000ATM
 • Tướng: 132
 • Skin: 65
 • Ngọc: 13
 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 298

Mã số Acc # 08137

Acc8137

 • Rank: Vàng 3 mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 140
 • Skin: 57
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.080.000CARD 870.000ATM
 • Tướng: 140
 • Skin: 57
 • Ngọc: 7
 • Rank: Vàng 3 mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 28140

Mã số Acc # 08098

Acc8098

 • Rank: Vàng 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 140
 • Skin: 67
 • Ngọc: 17
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.080.000CARD 870.000ATM
 • Tướng: 140
 • Skin: 67
 • Ngọc: 17
 • Rank: Vàng 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 123.000

Mã số Acc # 13067

Acc13067

 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 143
 • Skin: 73
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.000.000CARD 800.000ATM
 • Tướng: 143
 • Skin: 73
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 3582

Mã số Acc # 13063

Acc13063

 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Tướng: 143
 • Skin: 71
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.000.000CARD 800.000ATM
 • Tướng: 143
 • Skin: 71
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Số IP dư: 7617

Mã số Acc # 13060

Acc13060

 • Rank: Vàng 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 143
 • Skin: 72
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
900.000CARD 720.000ATM
 • Tướng: 143
 • Skin: 72
 • Ngọc: 6
 • Rank: Vàng 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 8288

Mã số Acc # 13054

Acc13054

 • Rank: Vàng 2 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 143
 • Skin: 54
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
770.000CARD 620.000ATM
 • Tướng: 143
 • Skin: 54
 • Ngọc: 6
 • Rank: Vàng 2 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 16121

Mã số Acc # 13053

Acc13053

 • Rank: Vàng 1 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 143
 • Skin: 59
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
800.000CARD 640.000ATM
 • Tướng: 143
 • Skin: 59
 • Ngọc: 8
 • Rank: Vàng 1 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 35112

Mã số Acc # 13052

Acc13052

 • Rank: Vàng 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 143
 • Skin: 67
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
850.000CARD 680.000ATM
 • Tướng: 143
 • Skin: 67
 • Ngọc: 7
 • Rank: Vàng 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 22663

Mã số Acc # 12101

Acc12101

 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 68
 • Ngọc: 14
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.000.000CARD 800.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 68
 • Ngọc: 14
 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 5487

Mã số Acc # 12091

Acc12091

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 128
 • Skin: 55
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
840.000CARD 680.000ATM
 • Tướng: 128
 • Skin: 55
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 2853

Mã số Acc # 12015

Acc12015

 • Rank: Bạch Kim 3 mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 142
 • Skin: 58
 • Ngọc: 12
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
900.000CARD 720.000ATM
 • Tướng: 142
 • Skin: 58
 • Ngọc: 12
 • Rank: Bạch Kim 3 mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 3717

Mã số Acc # 11897

Acc11897

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 142
 • Skin: 44
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
850.000CARD 680.000ATM
 • Tướng: 142
 • Skin: 44
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 8911

Mã số Acc # 11637

Acc11637

 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 44
 • Ngọc: 15
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
850.000CARD 680.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 44
 • Ngọc: 15
 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 164.000

Mã số Acc # 11548

Acc11548

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 88
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.150.000CARD 920.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 88
 • Ngọc: 9
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 52259

Mã số Acc # 11541

Acc11541

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 48
 • Ngọc: 10
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
880.000CARD 710.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 48
 • Ngọc: 10
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 180.000
Chát Với Admin Hỗ Trợ