NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
pkpro Acc#12857 120.000CARD
Đú Như Thầy Tú Acc#13151 30.000CARD
Nguyễn Minh Tâm Acc#13345 25.000CARD
Bớ Bờ Bơ Acc#13343 30.000CARD
Neet Lê Acc#13232 60.000CARD
Nguyễn Tuấn Acc#13338 840.000CARD
Nguyen Van Toan Acc#13339 50.000CARD
Kien Bui Acc#13244 100.000CARD
Liên Quân Garena Acc#13350 30.000CARD
Himanshu Singh Acc#13107 70.000CARD
Nguyễn's Còi's Acc#13334 530.000CARD
Thanh Bùi Acc#13320 100.000CARD
Phạm Quốc Nguyên Acc#13150 30.000CARD
Nguyễn Đức Quang Acc#13144 70.000CARD
Tien Do Acc#13293 60.000CARD
An Mát Acc#13316 150.000CARD
Thq Shaco Acc#13207 30.000CARD
Nguyễn Quân Acc#10099 153.000CARD
Dinh Văn Nguyễn Acc#13079 30.000CARD
Vuong Tuyet Duy Acc#13211 40.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 13337

Acc13337

 • Rank: Vàng 3 mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 143
 • Skin: 94
 • Ngọc: 10
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.100.000CARD 880.000ATM
 • Tướng: 143
 • Skin: 94
 • Ngọc: 10
 • Rank: Vàng 3 mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 57150

Mã số Acc # 13328

Acc13328

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 134
 • Skin: 83
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.050.000CARD 840.000ATM
 • Tướng: 134
 • Skin: 83
 • Ngọc: 9
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 10206

Mã số Acc # 13324

Acc13324

 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 143
 • Skin: 77
 • Ngọc: 14
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.000.000CARD 800.000ATM
 • Tướng: 143
 • Skin: 77
 • Ngọc: 14
 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 119.000

Mã số Acc # 13064

Acc13064

 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Tướng: 135
 • Skin: 97
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.150.000CARD 920.000ATM
 • Tướng: 135
 • Skin: 97
 • Ngọc: 9
 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Số IP dư: 8581

Mã số Acc # 13062

Acc13062

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 143
 • Skin: 62
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
950.000CARD 760.000ATM
 • Tướng: 143
 • Skin: 62
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 2095

Mã số Acc # 10863

Acc10863

 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 132
 • Skin: 65
 • Ngọc: 13
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
970.000CARD 780.000ATM
 • Tướng: 132
 • Skin: 65
 • Ngọc: 13
 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 298

Mã số Acc # 08137

Acc8137

 • Rank: Vàng 3 mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 140
 • Skin: 57
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.080.000CARD 870.000ATM
 • Tướng: 140
 • Skin: 57
 • Ngọc: 7
 • Rank: Vàng 3 mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 28140

Mã số Acc # 08098

Acc8098

 • Rank: Vàng 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 140
 • Skin: 67
 • Ngọc: 17
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.080.000CARD 870.000ATM
 • Tướng: 140
 • Skin: 67
 • Ngọc: 17
 • Rank: Vàng 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 123.000

Mã số Acc # 13335

Acc13335

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 143
 • Skin: 38
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
750.000CARD 600.000ATM
 • Tướng: 143
 • Skin: 38
 • Ngọc: 9
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 71321

Mã số Acc # 13333

Acc13333

 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Tướng: 143
 • Skin: 50
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
870.000CARD 700.000ATM
 • Tướng: 143
 • Skin: 50
 • Ngọc: 9
 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Số IP dư: 8763

Mã số Acc # 13331

Acc13331

 • Rank: Vàng 2 Mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 143
 • Skin: 61
 • Ngọc: 23
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
900.000CARD 720.000ATM
 • Tướng: 143
 • Skin: 61
 • Ngọc: 23
 • Rank: Vàng 2 Mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 186.000

Mã số Acc # 13329

Acc13329

 • Rank: Vàng 1 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 140
 • Skin: 49
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
750.000CARD 600.000ATM
 • Tướng: 140
 • Skin: 49
 • Ngọc: 6
 • Rank: Vàng 1 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 3369

Mã số Acc # 13327

Acc13327

 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 139
 • Skin: 55
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
840.000CARD 680.000ATM
 • Tướng: 139
 • Skin: 55
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 8846

Mã số Acc # 13067

Acc13067

 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 143
 • Skin: 73
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.000.000CARD 800.000ATM
 • Tướng: 143
 • Skin: 73
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 3582

Mã số Acc # 13063

Acc13063

 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Tướng: 143
 • Skin: 71
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.000.000CARD 800.000ATM
 • Tướng: 143
 • Skin: 71
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Số IP dư: 7617

Mã số Acc # 13060

Acc13060

 • Rank: Vàng 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 143
 • Skin: 72
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
900.000CARD 720.000ATM
 • Tướng: 143
 • Skin: 72
 • Ngọc: 6
 • Rank: Vàng 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 8288

Mã số Acc # 13054

Acc13054

 • Rank: Vàng 2 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 143
 • Skin: 54
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
770.000CARD 620.000ATM
 • Tướng: 143
 • Skin: 54
 • Ngọc: 6
 • Rank: Vàng 2 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 16121

Mã số Acc # 13053

Acc13053

 • Rank: Vàng 1 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 143
 • Skin: 59
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
800.000CARD 640.000ATM
 • Tướng: 143
 • Skin: 59
 • Ngọc: 8
 • Rank: Vàng 1 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 35112

Mã số Acc # 13052

Acc13052

 • Rank: Vàng 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 143
 • Skin: 67
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
850.000CARD 680.000ATM
 • Tướng: 143
 • Skin: 67
 • Ngọc: 7
 • Rank: Vàng 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 22663

Mã số Acc # 12101

Acc12101

 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 68
 • Ngọc: 14
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.000.000CARD 800.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 68
 • Ngọc: 14
 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 5487
Chát Với Admin Hỗ Trợ