NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Nguyễn Như Thịnh Acc#07396 72.000CARD
lop Acc#03796 50.400CARD
Nguyễn Như Thịnh Acc#07678 57.600CARD
Nguyễn Như Thịnh Acc#07191 50.400CARD
Vũ Quang Hưng Acc#07117 50.400CARD
tungkhanh96 Acc#12038 144.000CARD
Lại Quốc Huy Acc#06336 64.800CARD
namkyo Acc#03626 43.200CARD
sieunhanone Acc#14460 460.000CARD
Đinh Văn Tuấn Anh Acc#03540 57.600CARD
Hưng Nguyễn Acc#07531 57.600CARD
Duc Lee Acc#14467 650.000CARD
Lang Trí Thức Acc#07090 57.600CARD
nguyenxuanhuong Acc#12993 144.000CARD
khanhkhanh Acc#01506 36.720CARD
Nguyễn Như Thịnh Acc#14362 200.000CARD
Bão Tr Acc#04729 43.200CARD
Huy Trọng Hoàng Acc#04374 43.200CARD
Lâm Xuân Khải Acc#00183 84.240CARD
Bảo Khang Acc#14466 900.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 14449

Acc14449

 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 145
 • Skin: 630
 • Ngọc: 10
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
7.000.000CARD 5.600.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 630
 • Ngọc: 10
 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 44909

Mã số Acc # 14475

Acc14475

 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 137
 • Skin: 343
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
3.400.000CARD 2.720.000ATM
 • Tướng: 137
 • Skin: 343
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 194

Mã số Acc # 14471

Acc14471

 • Rank: Vàng 4 mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 145
 • Skin: 296
 • Ngọc: 19
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
3.000.000CARD 2.400.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 296
 • Ngọc: 19
 • Rank: Vàng 4 mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 67992

Mã số Acc # 14447

Acc14447

 • Rank: Vàng 1 Mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 145
 • Skin: 455
 • Ngọc: 15
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
4.000.000CARD 3.200.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 455
 • Ngọc: 15
 • Rank: Vàng 1 Mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 74755

Mã số Acc # 14445

Acc14445

 • Rank: Vàng 3 Mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 144
 • Skin: 496
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
4.200.000CARD 3.360.000ATM
 • Tướng: 144
 • Skin: 496
 • Ngọc: 8
 • Rank: Vàng 3 Mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 4913

Mã số Acc # 14474

Acc14474

 • Rank: Bạc 1 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 145
 • Skin: 283
 • Ngọc: 10
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
2.400.000CARD 1.920.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 283
 • Ngọc: 10
 • Rank: Bạc 1 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 31049

Mã số Acc # 14473

Acc14473

 • Rank: Vàng 4 mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 145
 • Skin: 248
 • Ngọc: 15
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
2.300.000CARD 1.840.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 248
 • Ngọc: 15
 • Rank: Vàng 4 mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 62259

Mã số Acc # 14472

Acc14472

 • Rank: Vàng 3 mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 145
 • Skin: 284
 • Ngọc: 18
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
2.700.000CARD 2.160.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 284
 • Ngọc: 18
 • Rank: Vàng 3 mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 63963

Mã số Acc # 14469

Acc14469

 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 144
 • Skin: 177
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.800.000CARD 1.440.000ATM
 • Tướng: 144
 • Skin: 177
 • Ngọc: 8
 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 4019

Mã số Acc # 14465

Acc14465

 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Tướng: 142
 • Skin: 125
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.600.000CARD 1.280.000ATM
 • Tướng: 142
 • Skin: 125
 • Ngọc: 6
 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Số IP dư: 6092

Mã số Acc # 14442

Acc14442

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 145
 • Skin: 196
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
2.000.000CARD 1.600.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 196
 • Ngọc: 9
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 17823

Mã số Acc # 14282

Acc14282

 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 144
 • Skin: 105
 • Ngọc: 15
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.250.000CARD 1.000.000ATM
 • Tướng: 144
 • Skin: 105
 • Ngọc: 15
 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 109.000

Mã số Acc # 14132

Acc14132

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 144
 • Skin: 146
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.500.000CARD 1.200.000ATM
 • Tướng: 144
 • Skin: 146
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 27170

Mã số Acc # 14486

Acc14486

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 145
 • Skin: 95
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.150.000CARD 920.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 95
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 72738

Mã số Acc # 14483

Acc14483

 • Rank: Kim Cương 3 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Tướng: 95
 • Skin: 63
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.200.000CARD 960.000ATM
 • Tướng: 95
 • Skin: 63
 • Ngọc: 9
 • Rank: Kim Cương 3 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Số IP dư: 2028

Mã số Acc # 14482

Acc14482

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 137
 • Skin: 254
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
2.600.000CARD 2.080.000ATM
 • Tướng: 137
 • Skin: 254
 • Ngọc: 9
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 6758

Mã số Acc # 14480

Acc14480

 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 145
 • Skin: 79
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.000.000CARD 800.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 79
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 23223

Mã số Acc # 14478

Acc14478

 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 145
 • Skin: 67
 • Ngọc: 11
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
970.000CARD 780.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 67
 • Ngọc: 11
 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 59980

Mã số Acc # 14477

Acc14477

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 101
 • Skin: 74
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
900.000CARD 720.000ATM
 • Tướng: 101
 • Skin: 74
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 272

Mã số Acc # 14470

Acc14470

 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 140
 • Skin: 80
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.000.000CARD 800.000ATM
 • Tướng: 140
 • Skin: 80
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 1129
Chát Với Admin Hỗ Trợ