NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
PM Dũng Acc#00318 119.700CARD
Vũ Văn Đức Acc#12275 20.000CARD
Quang Minh Phạm Acc#12311 50.000CARD
PS Kem Phúc Acc#12320 50.000CARD
Lương Nhật Việt Acc#12280 100.000CARD
nam khang Acc#12155 210.000CARD
Giang Nam Acc#12319 40.000CARD
Phi Vũ Acc#12212 80.000CARD
Quang Phạm Acc#12248 200.000CARD
Lee Jun Đức Acc#12318 220.000CARD
minh Acc#12223 40.000CARD
nam khang Acc#12299 1.500.000CARD
Long Hoang Acc#12249 100.000CARD
Đỗ Hoàng Acc#12239 40.000CARD
Huỳnh Chí Vĩ Acc#12218 50.000CARD
Noam Acc#12272 20.000CARD
Đàm Xuân Diệm Acc#12215 80.000CARD
Nguyễn Văn Acc#12175 650.000CARD
Nguyễn Dũng Acc#01681 137.700CARD
Trần Quốc Hoàng Acc#12086 1.400.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 12288

Acc12288

 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 8
 • Khung: Kim Cương
 • Tướng: 142
 • Skin: 54
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
800.000CARD 640.000ATM
 • Tướng: 142
 • Skin: 54
 • Ngọc: 6
 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 8
 • Khung: Kim Cương
 • Số IP dư: 94005

Mã số Acc # 12284

Acc12284

 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 128
 • Skin: 158
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.600.000CARD 1.280.000ATM
 • Tướng: 128
 • Skin: 158
 • Ngọc: 8
 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 7333

Mã số Acc # 10863

Acc10863

 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 132
 • Skin: 65
 • Ngọc: 13
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
970.000CARD 780.000ATM
 • Tướng: 132
 • Skin: 65
 • Ngọc: 13
 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 298

Mã số Acc # 08137

Acc8137

 • Rank: Vàng 3 mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 140
 • Skin: 57
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.080.000CARD 870.000ATM
 • Tướng: 140
 • Skin: 57
 • Ngọc: 7
 • Rank: Vàng 3 mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 28140

Mã số Acc # 08098

Acc8098

 • Rank: Vàng 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 140
 • Skin: 67
 • Ngọc: 17
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.080.000CARD 870.000ATM
 • Tướng: 140
 • Skin: 67
 • Ngọc: 17
 • Rank: Vàng 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 123.000

Mã số Acc # 07340

Acc7340

 • Rank: Vàng 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 139
 • Skin: 44
 • Ngọc: 11
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
855.000CARD 690.000ATM
 • Tướng: 139
 • Skin: 44
 • Ngọc: 11
 • Rank: Vàng 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 1051

Mã số Acc # 12301

Acc12301

 • Rank: Bạch Kim 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 142
 • Skin: 60
 • Ngọc: 15
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
850.000CARD 680.000ATM
 • Tướng: 142
 • Skin: 60
 • Ngọc: 15
 • Rank: Bạch Kim 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 27591

Mã số Acc # 12300

Acc12300

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 142
 • Skin: 71
 • Ngọc: 13
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.000.000CARD 800.000ATM
 • Tướng: 142
 • Skin: 71
 • Ngọc: 13
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 11535

Mã số Acc # 12297

Acc12297

 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 8
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 100
 • Skin: 31
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
500.000CARD 400.000ATM
 • Tướng: 100
 • Skin: 31
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 8
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 5885

Mã số Acc # 12296

Acc12296

 • Rank: Vàng 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 142
 • Skin: 53
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
670.000CARD 540.000ATM
 • Tướng: 142
 • Skin: 53
 • Ngọc: 6
 • Rank: Vàng 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 47755

Mã số Acc # 12294

Acc12294

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 142
 • Skin: 27
 • Ngọc: 15
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
600.000CARD 480.000ATM
 • Tướng: 142
 • Skin: 27
 • Ngọc: 15
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 50516

Mã số Acc # 12293

Acc12293

 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 98
 • Skin: 52
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
650.000CARD 520.000ATM
 • Tướng: 98
 • Skin: 52
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 2681

Mã số Acc # 12292

Acc12292

 • Rank: Vàng 4 Mùa 8
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 142
 • Skin: 139
 • Ngọc: 15
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.400.000CARD 1.120.000ATM
 • Tướng: 142
 • Skin: 139
 • Ngọc: 15
 • Rank: Vàng 4 Mùa 8
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 8825

Mã số Acc # 12290

Acc12290

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 142
 • Skin: 63
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
850.000CARD 680.000ATM
 • Tướng: 142
 • Skin: 63
 • Ngọc: 8
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 32423

Mã số Acc # 12287

Acc12287

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 117
 • Skin: 48
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
670.000CARD 540.000ATM
 • Tướng: 117
 • Skin: 48
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 7394

Mã số Acc # 12285

Acc12285

 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 8
 • Khung: Không
 • Tướng: 142
 • Skin: 37
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
550.000CARD 440.000ATM
 • Tướng: 142
 • Skin: 37
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 8
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 5894

Mã số Acc # 12242

Acc12242

 • Rank: Bạch kim 2 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 105
 • Skin: 21
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
460.000CARD 370.000ATM
 • Tướng: 105
 • Skin: 21
 • Ngọc: 8
 • Rank: Bạch kim 2 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 950

Mã số Acc # 12173

Acc12173

 • Rank: Bạch Kim 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 104
 • Skin: 95
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.050.000CARD 840.000ATM
 • Tướng: 104
 • Skin: 95
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạch Kim 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 2264

Mã số Acc # 12170

Acc12170

 • Rank: Vàng 3 mùa 8
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 142
 • Skin: 118
 • Ngọc: 11
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.100.000CARD 880.000ATM
 • Tướng: 142
 • Skin: 118
 • Ngọc: 11
 • Rank: Vàng 3 mùa 8
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 225.000

Mã số Acc # 12168

Acc12168

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 141
 • Skin: 47
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
630.000CARD 510.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 47
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 3314
Chát Với Admin Hỗ Trợ